Verejné informácie

V zmysle  Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) zverejňuje Regionálne osvetové stredisko v Komárne listiny súvisiace s jeho prevádzkou a činnosťou a aktivitami.

Jednotlivé dokumenty sú k dispozícii k nahliadnutiu v zmysle  § 14 vyššie uvedeného zákona na základe Žiadosti o sprístupnenie informácií na riaditeľstve ROS Komárno.

 

Tu si môžete stiahnuť alebo zobraziť nasledujúce dokumenty:

Faktúry a objednávky -•- Számlák és megrendelők

Zmluvy -•- Szerződések

Evid. č. Číslo Zmluvná strana Predmet Cena účinnosť od registrácie platnosť do Na stiahnutie
Z1/2022 R/2022/000047 Mgr. Richard Aradský Zmluva o dielo : Komárňanské ART Spektrum 2022 80,00€ 01.02.2022 31.03.2022 Z_1_2022_web
Z2/2022 R/2022/000048 Tímea Szabó Csekei Zmluva o dielo : Komárňanské ART Spektrum 2022 100,00€ 01.02.2022 31.03.2022 Z_2_2022_web
Z3/2022 R/2022/000049 Mgr. Tímea Szalai Golasz Zmluva o dielo : Komárňanské ART Spektrum 2022 80,00€ 01.02.2022 31.03.2022 Z_3_2022_web
Z4/2022 R/2022/000043 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická – Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno Zmluva o výpožičke č. 1/2022 07.02.2022 31.12.2022 Z_4_2022_web
Z5/2022 R/2022/000072 PaedDr. Gabriel Kosmály Zmluva o dielo : Komárňanské FOTO Spektrum 2022 150,00€ 04.03.2022 30.04.2022 Z_5_2022_web
Z6/2022 R/2022/000090 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie – Komárňanské rozprávkové vreco 100,00€ 24.03.2022 30.11.2022 Z_6_2022_web
Z7/2022 R/2022/000091 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie – 6.ročník Týždeň rodiny 200,00€ 24.03.2022 31.05.2022 Z_7_2022_web
Z8/2022 R/2022/000092 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie – Comorrasax 200,00€ 24.03.2022 31.12.2022 Z_8_2022_web
Z9/2022 R/2022/000093 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie – Vidiečanová Habovka 200,00€ 24.03.2022 31.05.2022 Z_9_2022_web
Z10/2022 R/2022/000094 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie – Komárňanské FOTO Spektrum 2022 200,00€ 24.03.2022 30.04.2022 Z_10_2022_web
Z11/2022 R/2022/000095 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie – Okús naše ľudové remeslá 200,00€ 24.03.2022 31.12.2022 Z_11_2022_web
Z12/2022 R/2022/000096 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie – Eniki beniki 2022 200,00€ 24.03.2022 31.05.2022 Z_12_2022_web
Z13/2022 R/2022/000097 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie – Komárňanské ART Spektrum 2022 200,00€ 24.03.2022 31.05.2022 Z_13_2022_web
Z14/2022 R/2022/000098 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie – Kde bolo, tam bolo… 200,00€ 24.03.2022 30.11.2022 Z_14_2022_web
Z15/2022 R/2022/000099 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie – Blussnenie 200,00€ 24.03.2022 31.12.2022 Z_15_2022_web
Z16/2022 R/2022/000100 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie – 8. ročník História Komárna vzdialená i blízka 200,00€ 24.03.2022 30.11.2022 Z_16_2022_web
Z17/2022 R/2022/000101 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie – Kreatívne bez bariér VIII. 200,00€ 24.03.2022 31.12.2022 Z_17_2022_web
Z18/2022 R/2022/000102 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie – 6. ročník COM – DANCE 200,00€ 24.03.2022 31.12.2022 Z_18_2022_web
Z19/2022 R/2022/000103 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie – Deti deťom 200,00€ 24.03.2022 31.10.2022 Z_19_2022_web
Z20/2022 R/2022/000077 Národné osvetové centrum Zmluva o spolupráca a kompenzácii nákladov 2 600,00€ 16.03.2022 31.12.2022 Z_20_2022_web
Z21/2022 R/2022/000082 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie – 12.ročník Pohybom ku zdraviu 300,00€ 21.03.2022 31.12.2022 Z_21_2022_web
Z22/2022 R/2022/000110 Fond na podporu umenia Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-451-01632 : projekt CINEAMA 2022 1 500,00€ 31.3.2022 31.3.2023 Z_22_2022_web
Z23/2022 R/2022/000109 Fond na podporu umenia Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-451-01633 : projekt Krajská postupová súťaž Kontakt 1 500,00€ 31.3.2022 31.3.2023 Z_23_2022_web
Z24/2022 R/2022/000111 Fond na podporu umenia Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-451-01635 : projekt Krajská postupová súťaž Mládež spieva 2022 1 500,00€ 31.3.2022 31.3.2023 Z_24_2022_web
Z25/2022 R/2022/000119 Fond na podporu umenia Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-452-00871 pre projekt KREATIV 2022 8 000,00€ 4.4.2022 31.3.2023 Z_25_2022_web
Z26/2022
CHYBNÁ
R/2022/000124 Regionálny úrad školskej správa v Nitre Rozpis pridelených finančných prostriedkov na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie č. spisu : 2022/259 (Hviezdislavov Kubín 2022) 176,80€ 6.4.2022 31.5.2022 Z_26_2022_web
Z27/2022 R/2022/000147 Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho Zmluva o krátkodobom prepožičaní priestorov 500,00€ 12.4.2022 31.5.2022 Z_27_2022
Z28/2022 R/2022/000148 Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho Zmluva o krátkodobom prepožičaní priestorov 40,00€ 12.4.2022 31.5.2022 Z_28_2022_web
Z29/2022 R/2022/000172 SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA č. VP/22/32696/001 28,80€ 25.04.2022 31.05.2022 Z_29_2022
Z30/2022 R/2022/000183 Fond na podporu umenia Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-411-02545 : projekt Pamätnica II. 2 500,00€ 03.05.2022 31.03.2023 Z_30_2022
Z31/2022 R/2022/000213 Regionálny úrad školskej správy v Nitre Rozpis pridelených finančných prostriedkov na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie č. spisu : 2022/259 (Hviezdoslavov Kubín 2022) 176,80€ 10.05.2022 31.05.2022 Z_31_2022
Z32/2022
NEPLATNÁ
R/2022/000221 D&T LAN, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb č. DT_1017/2022 306€/rok 16.05.2022 doba neurčitá Z_32_2022
Z33/2022 R/2022/000260 Mgr. Peter Zajaček Zmluva o dielo : projekt Krajská postupová súťaž Kontakt 165,00€ 13.06.2022 30.06.2022 Z_33_2022_web
Z34/2022 R/2022/000261 Tony Marko Zmluva o dielo : projekt Krajská postupová súťaž Kontakt 165,00€ 13.06.2022 30.06.2022 Z_34_2022_web
Z35/2022 R/2022/000262 Martina Knapé Zmluva o dielo : projekt Krajská postupová súťaž Kontakt 120,00€ 13.06.2022 30.06.2022 Z_35_2022_web
Z36/2022 R/2022/000272 Mgr. Mária Hrkľová Autorská zmluva : projekt Pamätnica II. 880,00€ 20.06.2022 31.08.2022 Z_36_2022_web
Z37/2022 R/2022/000276 Mgr. art. Vladislava Sárkány Zmluva o dielo : projekt CINEAMA 2022 100,00€ 20.6.2022 31.7.2022 Z_37_2022
Z38/2022 R/2022/000275 Mgr. art. Adela Mojžišová Zmluva o dielo : projekt CINEAMA 2022 100,00€ 20.6.2022 31.7.2022 Z_38_2022
Z39/2022 R/2022/000277 Mgr. art. Stanislav Králik Zmluva o dielo : projekt CINEAMA 2022 200,00€ 20.6.2022 31.7.2022 Z_39_2022
Z40/2022 R/2022/000274 Mgr. art. Stanislav Králik Zmluva o dielo : projekt CINEAMA 2022 200,00€ 20.6.2022 31.7.2022 Z_40_2022
Z41/2022 R/2022/00268 SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA č. VP/22/32696/002 28,80€ 21.6.2022 12.7.2022 Z_41_2022
Dodatok č.1_Z41/2022 R/2022/000283 SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Dodatok k hromadnej licenčnej zmluve VP/22/32696/002 21.6.2022 12.7.2022 Dodatok č.1_Z_41_2022
Z42/2022 R/2022/000298 Mgr. art. Stanislav Králik Zmluva o dielo : projekt : FPU KREATIV 2022/ VFFV 2022 500,00€ 14.7.2022 15.8.2022 Z_42_2022
Z43/2022 R/2022/000299 Mgr.Richard Aradský Zmluva o dielo : projekt : FPU KREATIV 2022/ VFFV 2022 500,00€ 14.7.2022 15.8.2022 Z_43_2022
Z44/2022 R/2022/00300 PaedDr. Gabriel Kosmály Zmluva o dielo : projekt : FPU KREATIV 2022/ VFFV 2022 650,00€ 14.7.2022 15.8.2022 Z_44_2022
Z45/2022 R/2022/000301 Mgr. Peter Pauko Zmluva o dielo : projekt : FPU KREATIV 2022/ VFFV 2022 500,00€ 14.7.2022 15.8.2022 Z_45_2022
Z46/2022 R/2022/000314 Tímea Szabó Csekei Zmluva o dielo : projekt : FPU KREATIV 2022/ VFFV 2022 200,00€ 14.7.2022 15.8.2022 Z_46_2022
Z47/2022 R/2022/000303 Fond na podporu umenia Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-460-05305 : projekt Fotografia nepozná hranice – ČR 3 000,00€ 27.7.2022 31.3.2023 Z_47_2022
Z48/2022 R/2022/000315 Bohemia Properties, a.s. Rezervačná zmluva : projekt Fotografia nepozná hranice – ČR / FPU 2 400,00€ 28.7.2022 15.10.2022 Z_48_2022
Z49/2022 R/2022/000321 Národné osvetové centrum Zmluva o spolupráci : Prevencia vybraných sociálno-patologických javov HS:2300/Č:007/PKV:103 3.8.2022 31.12.2022 Z_49_2022
Z50/2022 R/2022/000328 Cirkevná spojená škola MARIANUM, Ul. Biskupa Királya 30, Komárno Zmluva o nájme nebytových priestorov – II. RozprávkovoBábkový tábor – II. MeseBábos tábor 300,00€ 5.8.2022 12.9.2022 Z_50_2022
Z51/2022 R/2022/000550 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 6.ročník Týždeň kultúry – Na ceste s nami… MK-4058/2022-180 6 000,00€ 25.10.2022 20.1.2023 Z_51_2022
Z52/2022 R/2022/000582 Nitriansky samosprávny kraj Zmluva na dodanie tovaru : 2188/2022-PC 2 699,63€ 7.11.2022 Z_52_2022_web
Z53/2022 R/2022/000587 Nitriansky samosprávny kraj Zmluva na dodanie tovaru : 21872022-Notebook 2 474,45€ 7.11.2022 Z_53_2022_web
Z54/2022 R/2022/000552 Pavol Sedliak Zmluva o dielo : projekt :6.ročník Týždeň kultúry – Na ceste s nami… 200,00€ 27.10.2022 31.12.2022 Z_54_2022
Z55/2022 R/2022/000545 PaedDr. Katarína Vas Zmluva o dielo : VII. Kde bolo, tam bolo… – VII.Hol volt, hol nem volt… 50,00€ 24.10.2022 30.11.2022 Z_55_2022
Z56/2022 R/2022/000546 Mgr. Éva Misák Zmluva o dielo : VII. Kde bolo, tam bolo… – VII.Hol volt, hol nem volt… 50,00€ 24.10.2022 30.11.2022 Z_56_2022
Z57/2022 R/2022/000547 Rózsa Varga Zmluva o dielo : VII. Kde bolo, tam bolo… – VII.Hol volt, hol nem volt… 50,00€ 24.10.2022 30.11.2022 Z_57_2022
Z58/2022 R/2022/000583 István Katona Zmluva o dielo : FPU KREATIV 2022/ Metodika ľudových tancov Podunajska III. 1 290,00€ 3.11.2022 31.12.2022 Z_58_2022
Z59/2022 R/2022/000584 Ing. Beáta Sebő Zmluva o dielo : FPU KREATIV 2022/ Metodika ľudových tancov Podunajska III. 1 075,00€  3.11.2022 31.12.2022 Z_59_2022
Z60/2022 R/2022/000588 Tomáš Vu Thanh Zmluva o dielo : projekt :6.ročník Týždeň kultúry – Na ceste s nami… 400,00€ 7.11.2022 31.12.2022 Z_60_2022
Z61/2022 R/2022/000598 Obec Búč Zmluva o nájme nebytových priestorov – KREATIV 2022/ Metodika ľudových tancov Podunajska III. 606,00€ 02.11.2022 13.12.2022 Z_61_2022
Z62/2022
OPRAVENÁ
R/2022/000597 Mesto Hurbanovo Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti – KREATIV 2022/ Metodika ľudových tancov Podunajska III. 144,00€ 02.11.2022 31.12.2022 Z_62_2022
Z63/2022 R/2022/000692 Fond na podporu kultúry národnostných menšín Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-110-01965 : projekt II. RozprávkovoBábkový tábor – II. MeseBábos tábor 1 000,00€ 23.12.2022 31.03.2023 Z_63_2022
Z64/2022 R/2022/000614 BUBNOVÁ SHOW Zmluva o spolupráci : projekt 6.ročník Týždeň kultúry – Na ceste s nami… 2 200,00€ 25.10.2022 23.11.2022 Z_64_2022
Z65/2022 R/2022/000617 FLOW CONTROL, s.r.o. Zmluva o spolupráci : projekt 6.ročník Týždeň kultúry – Na ceste s nami… 200,00€ 25.10.2022 23.11.2022 Z_65_2022

 

Evid. č. Číslo Zmluvná strana Predmet Cena účinnosť od registrácie platnosť do Na stiahnutie
Z1/2021 R/2021/000011 Nitriansky samosprávny kraj Protokol o zverení majetku do správy 2347,00€ 01.01.2021 31.12.2028 Z_1_2021_web
Z2/2021 R/2021/000029 Tímea Szabó Csekei Zmluva o dielo : Komárňanské ART Spektrum 2021 80,00€ 01.02.2021 31.03.2021 Z_2_2021_web
Z3/2021 R/2021/000030 Mgr. art. Stanislav Králik Zmluva o dielo : Komárňanské ART Spektrum 2021 80,00€ 01.02.2021 31.03.2021 Z_3_2021_web
Z4/2021 R/2021/000073 Tibor Varga Zmluva o dielo : Komárňanské FOTO Spektrum 2021 80,00€ 15.03.2021 30.04.2021 Z_4_2021_web
Z5/2021 R/2021/000082 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie – Komárňanské ART Spektrum 2021 300,00€ 07.04.2021 31.04.2021 Z_5_2021_web
Z6/2021 R/2021/000081 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie – Komárňanské FOTO Spektrum 2021 300,00€ 07.04.2021 30.05.2021 Z_6_2021_web
Z7/2021 R/2021/000138 Fond na podporu umenia Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-451-00640 : projekt CINEAMA 2021 3 000,00€ 23.04.2021 31.12.2021 Z_7_2021_web
Z8/2021 R/2021/000139 Fond na podporu umenia Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-451-00642 : projekt Krajská postupová súťaž a prehliadka detských, mládežníckych a malých dychových hudieb OdDYCHpoDYCH 2 800,00€ 23.04.2021 31.12.2021 Z_8_2021_web
Z9/2021 R/2021/000158 Mgr. art. Stanislav Králik Zmluva o dielo : ROS KN – technická podpora internetovej platformy 400,00€ 31.05.2021 31.07.2021 Z_9_2021_web
Z10/2021 R/2021/000159 Mgr. art. Stanislav Králik Zmluva o dielo : CINEAMA 2021 100,00€ 31.05.2021 31.07.2021 Z_10_2021_web
Z11/2021 R/2021/000178 Mgr. art. Vladislava Sárkany Zmluva o dielo : CINEAMA 2021 100,00€ 11.06.2021 31.07.2021 Z_11_2021_web
Z12/2021 R/2021/000191 Fond na podporu umenia Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-451-01846 : projekt KREATIV 2021 4 000,00€ 21.06.2021 31.12.2021 Z_12_2021_web
Z13/2021 R/2021/000185 Národné osvetové centrum Zmluva o kompezácii nákladov HS:2100/006/219 340,00€ 21.06.2021 30.11.2021 Z_13_2021_web
Z14/2021 R/2021/000210 Mgr. Richard Aradský Zmluva o dielo : VFFV 2021/projekt KREATIV 2021 350,00€ 02.07.2021 31.07.2021 Z_14_2021_web
Z15/2021 R/2021/000209 Mgr. art. Stanislav Králik Zmluva o dielo : VFFV 2021/projekt KREATIV 2021 350,00€ 02.07.2021 31.07.2021 Z_15_2021_web
Z16/2021 R/2021/000212 Tímea Szasbó Csekei Zmluva o dielo : VFFV 2021/projekt KREATIV 2021 100,00€ 02.07.2021 31.07.2021 Z_16_2021_web
Z17/2021 R/2021/000211 Mgr. art. Ľudmila Machová Zmluva o dielo : VFFV 2021/projekt KREATIV 2021 350,00€ 02.07.2021 31.07.2021 Z_17_2021_web
Z18/2021 R/2021/000226 Cirkevná spojená škola MARIANUM, Ul. biskupa Királya 30, Komárno Zmluva o nájme nebytových priestorov – RozprávkovoBábkový tábor – MeseBábos tábor 300,00€ 12.07.2021 13.09.2021 Z_18_2021_web
Z19/2021 R/2021/000378 Filip Kubica Zmluva o dielo : Fotosobota v pevnosti – Portrét v exteriéri 50,00€ 03.09.2021 30.09.2021 Z_19_2021_web
Z20/2021 EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. Zmluva o poskytovaní služieb informačnej spoločnosti – webhostingových služieb Z_20_2021_web
Z21/2021 R/2021/000388 Union poisťovňa, a.s. Poistná zmluva – Hromadné úrazové poistenie-102-krátkodobé-jednorazové (deti) 8,55€ 04.08.2021 13.08.2021 Z_21_2021_web
Z22/2021 R/2021/000389 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie – Comorrasax – krúžok komornej hry na saxofónoch 300,00€ 07.09.2021 31.12.2021 Z_22_2021_web
Z23/2021 R/2021/000390 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie – Fotosobota v pevnosti – Portrét v exteriéri (Podujatie v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva) 100,00€ 07.09.2021 07.10.2021 Z_23_2021_web
Z24/2021 R/2021/000391 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie – Kreatívne bez bariér VII. 200,00€ 07.09.2021 19.12.2021 Z_24_2021_web
Z25/2021 R/2021/000392 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie – VI. Kde bolo, tam bolo… / Hol volt, hol nem volt… 300,00€ 07.09.2021 22.11.2021 Z_25_2021_web
Z26/2021 R/2021/000393 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie – Komárňanské rozprávkové vreco – MeseZsákos Komárom 300,00€ 07.09.2021 12.12.2021 Z_26_2021_web
Z27/2021 R/2021/000394 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie – 7. ročník História Komárna vzdialená i blízka 200,00€ 07.09.2021 07.11.2021 Z_27_2021_web
Z28/2021 R/2021/000448 Mgr. art. Stanislav Králik Zmluva o dielo : 7. ročník História Komárna vzdialená i blízka 150,00€ 29.09.2021 31.10.2021 Z_28_2021_web
Z29/2021 R/2021/000487 Mgr. Éva Misák Zmluva o dielo – VI. Kde bolo, tam bolo… / Hol volt, hol nem volt… 80,00€ 21.10.2021 25.11.2021 Z_29_2021_web
Z30/2021 R/2021/000484 Tímea Szabó Csekei Zmluva o dielo – VI. Kde bolo, tam bolo… / Hol volt, hol nem volt… 100,00€ 21.10.2021 25.11.2021 Z_30_2021_web
Z31/2021 R/2021/000484 Mgr. Adriana Spátay Zmluva o dielo – VI. Kde bolo, tam bolo… / Hol volt, hol nem volt… 60,00€ 21.10.2021 25.11.2021 Z_31_2021_web
Z32/2021 R/2021/000485 PaedDr. Katarína Vas Zmluva o dielo – VI. Kde bolo, tam bolo… / Hol volt, hol nem volt… 60,00€ 21.10.2021 25.11.2021 Z_32_2021_web
Z33/2021 R/2021/000540 Fond na podporu kultúry národnostných menšín Zmluva o poskytnutí finančnej prostriedkov č. 21-110-00459 – RozprávkovoBábkový tábor- MeseBábos tábor 1 000,00€ 21.07.2021 31.03.2022 Z_33_2021_web
Z34/2021 R/2021/000506 Mgr. art. Stanislav Králik Zmluva o dielo : MK SR projekt 5. ročník Týždeň kultúry-Na ceste s nami… 400,00€ 05.11.2021 30.11.2021 Z_34_2021_web
Z35/2021 R/2021/000503 Pavol Sedliak Zmluva o dielo : MK SR projekt 5. ročník Týždeň kultúry-Na ceste s nami… 200,00€ 05.11.2021 30.11.2021 Z_35_2021_web
Z36/2021 R/2021/000274 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Akceptačný formulár a Návrh na uzatvorenie zmluvy č. MK-4222/2021-451, 5. ročník Týždeň kultúry – Na ceste s nami… 2 000,00€ 06.08.2021 31.12.2021 Akceptacny-formular_web
Z37/2021 R/2021/000568 Fond na podporu umenia Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-451-00642 : projekt Krajská postupová súťaž a prehliadka detských, mládežníckych a malých dychových hudieb OdDYCHpoDYCH (Z 18/2021) 2 800,00€ 01.12.2021 31.12.2021 Z_37_2021_web
Evid. č. Číslo Zmluvná strana Predmet Cena účinnosť od registrácie platnosť do Na stiahnutie
Z1/2020 R/2020/000037 PhDr. Eva Dénesová ART Spektrum 2020 – Zmluva o dielo 100,00 € 24.01.2020 29.02.2020 Z_1_2020_web
Z2/2020 R/2020/000038 PaedDr. Juraj Svitek ART Spektrum 2020 – Zmluva o dielo 70,00 € 24.01.2020 29.02.2020 Z_2_2020_web
Z3/2020 R/2020/000083 Ladislav Vallach Komárňanské FOTO Spektrum – Zmluva o dielo 80,00 € 05.03.2020 30.04.2020 Z_3_2020_web
Z4/2020 R/2020/000080 Mgr. Bibiána Lanczová, ArtD. COM-DANCE 110,00 € 03.03.2020 30.03.2020 Z_4_2020_web
Z5/2020 R/2020/000082 Andrea Hodeková 5.ročník COM-DANCE – Zmluva o dielo 85,00 € 03.03.2020 30.03.2020 Z_5_2020_web
Z6/2020 R/2020/000081 Bc. Tomáš Duras 5.ročník COM-DANCE – Zmluva o dielo 85,00 € 03.03.2020 30.03.2020 Z_6_2020_web
Z7/2020 R/2020/000119 Mesto Komárno Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na kultúrnu a záujmovú umeleckú činnosť – „KULTKOM“ 1 000,00 € 23.03.2020 31.12.2020 Z_7_2020_web
Z8/2020 R/2020/000120 Mesto Komárno Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na kultúrnu a záujmovú umeleckú činnosť – „EDUKOM“ 600,00 € 23.03.2020 31.12.2020 Z_8_2020_web
Z9/2020 R/2020/000166 Fond na podporu umenia Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-452-00990 pre projekt KREATIV 2020 6 000,00 € 07.04.2020 31.12.2020 Z_9_2020_web
Z10/2020 R/2020/000185 Fond na podporu umenia Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-451-01301 pre projekt CINEAMA 2020 3 000,00 € 11.05.2020 31.12.2020 Z_10_2020_web
Z7/2020-D1 R/2020/000224 Mesto Komárno Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na kultúrnu a záujmovú umeleckú činnosť – “KULTKOM” 670,00 € 17.07.2020 31.12.2020 Z_7_2020_D1_web
Z8/2020-D1 R/2020/000225 Mesto Komárno Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na kultúrnu a záujmovú umeleckú činnosť – “EDUKOM” 402,00 € 17.07.2020 31.12.2020 Z_8_2020_D1_web
Dodatok č.2/1_Z23/2016 R/2020/000236 Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytovaní služieb (mobilný telefón 0918940649) 05.08.2020 24 mesiacov Dodatok č.2_1_Z23_2016_web
Dodatok č.2/2_Z23/2017 R/2020/000237 Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytovaní služieb (mobilný telefón 0903204032) 05.08.2020 24 mesiacov Dodatok č.2_2_Z23_2016_web
Dodatok č.2/3_Z23/2018 R/2020/000238 Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytovaní služieb (mobilný telefón 0903204031) 05.08.2020 24 mesiacov Dodatok č.2_3_Z23_2016_web
Dodatok č.2/4_Z23/2019 R/2020/000239 Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytovaní služieb (mobilný telefón 0918940648) 05.08.2020 24 mesiacov Dodatok č.2_4_Z23_2016_web
Dodatok č.2/2_Z22/2014 R/2020/000244  Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytovaní služieb (internet a pevná sieť 035 7603 783 ) 07.08.2020 24 mesiacov Dodatok č. 2 k Z22_2014_web
Z11/2020 R/2020/000262 Mgr. art. Marek Janičík Zmluva o dielo : CINEAMA 2020 (Fond na podporu umenia) 100,00 € 11.08.2020 30.09.2020 Z_11_2020_web
Z12/2020 R/2020/000270 Anna Stojanovová Zmluva o dielo : VIZ (Vzdelávajme – Inšpirujme – Zachovajme) súčasť projektu KREATIV 2020 (Fond na podporu umenia) 205,00 € 25.08.2020 30.09.2020 Z_12_2020_web
Z13/2020 R/2020/000271 István Katona Zmluva o dielo : VIZ (Vzdelávajme – Inšpirujme – Zachovajme) súčasť projektu KREATIV 2020 (Fond na podporu umenia) 700,00 € 25.08.2020 30.09.2020 Z_13_2020_web
Z14/2020 R/2020/000309 Fond na podporu kultúry národnostných menšín Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-120-01102 Metamorfózy 2020 / Metamorfózisok 2020 3 100,00 € 25.09.2020 31.03.2021 Z_14_2020_web
Dodatok č. 1 Z9/2020 R/2020/000408 Fond na podporu umenia Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-452-00990 pre projekt KREATIV 2020 14.10.2020 31.12.2020 Dodatok č.1_ Z9_2020_web
Z15/2020 R/2020/000272 Nitriansky samosprávny kraj / PIXEL PLUS SK, s.r.o. Kúpa a dodávka zariadenia „Fotoaparát s príslušenstvom“ pre Regionnálne osvetové stredisko v Komárne 2 397,00 € 02.09.2020 24 mesiacov Z_15_2020_web
Z16/2020 R/2020/000420 Rózsa Varga Zmluva o dielo : V. Kde bolo, tam bolo…/ V. Hol volt, hol nem volt… (Regionálne osvetové stredisko v Komárne) 30,00 € 20.10.2020 30.11.2020 Z_16_2020_web
Z17/2020 R/2020/000421 Mgr. Éva Misák Zmluva o dielo : V. Kde bolo, tam bolo…/ V. Hol volt, hol nem volt… (Regionálne osvetové stredisko v Komárne) 30,00 € 20.10.2020 30.11.2020 Z_17_2020_web
Z18/2020 R/2020/000419 PaedDr. Katarína Vas Zmluva o dielo : V. Kde bolo, tam bolo…/ V. Hol volt, hol nem volt… (Regionálne osvetové stredisko v Komárne) 30,00 € 20.10.2020 30.11.2020 Z_18_2020_web
Z19/2020 R/2020/000445 Mgr. art. Stanislav Králik Zmluva o dielo 400,00 € 03.11.2020 30.11.2020 Z_19_2020_web
Z20/2020 R/2020/000510 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická – Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno Zmluva o výpožičke č. 1/2020 15.12.2020 31.12.2021 Z_20_2020_web
Evidenčné číslo
Číslo
Zmluvná
strana
Predmet
Cena
Dátum zverejnenia
Na stiahnutie
Z1/2019 R/2019/000056 Mgr. Soňa Csontosová Komárňanské ART Spektrum 2019 – Zmluva o dielo 70,00 € 25.01.2019 Z1/2019
Z2/2019 R/2019/000068 PhDr. Eva Dénesová Komárňanské ART Spektrum 2019 – Zmluva o dielo 70,00 € 25.01.2019 Z2/2019
Z3/2019 R/2019/000081 MsKS Komárno Dohoda o krátkodobom prepožičaní priestorov – Deti deťom 2019 500,00 € 31.01.2019 Z3/2019
Z4/2019 R/2019/000116 Pavol Litauszki Dohoda o skončení zmluvy o nájme – garáž 31.01.2019 Z4/2019
Z5/2019 R/2019/000117 Pavol Litauszki Zmluva o nájme – garáž 378,00 € 01.02.2019 Z5/2019
Z6/2019 R/2019/000152 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie – 11. ročník Pohybom ku zdraviu 300,00 € 20.02.2019 Z6/2019
Z7/2019 R/2019/000175 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie – Komárňanské ART Spektrum 2019 300,00 € 08.03.2019 Z7/2019
Z8/2019 R/2019/000174 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie – Deti deťom 2019 600,00 € 08.03.2019 Z8/2019
Z9/2019 R/2019/000176 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie – COM-DANCE 500,00 € 08.03.2019 Z9/2019
Z10/2019 R/2019/000180 Mestské kultúrne stredisko v Komárne Dohoda – krátkodobé prepožičanie priestorov 350,00 € 08.03.2019 Z10/2019
Z11/2019 R/2019/000178 Andrea Hodeková Zmluva o dielo: 4. ročník COM-DANCE 85,00 € 08.03.2019 Z11/2019
Z12/2019 R/2019/000179 Mgr. Bibiána Lanczová, ArtD. Zmluva o dielo: 4. ročník COM-DANCE 110,00 € 08.03.2019 Z12/2019
Z13/2019 R/2019/000185 MV SR Okresný úrda Nitra (odbor školstva) OU-NR-OSI-2019/017882 „Hviezdoslavov Kubín“ – IV.kategória 48,80 € 14.03.2019 Z13/2019
Z14/2019 R/2019/000209 Ján Blaško Zmluva o dielo: Komárňanské FOTO Spektrum 2019 70,00 € 14.03.2019 Z14/2019
Z15/2019 R/2019/000211 MV SR Okresný úrad Nitra (odbor školstva) OU-NR-OSI-2019/019206 „Hviezdoslavov Kubín“ – I-III.kategória 177,20 € 15.03.2019 Z15/2019
Z16/2019 R/2019/000244 Ing. Beáta Sebő Zmluva o dielo : Metodika ľudových tancov Podunajska II. 860,00€ 29.03.2019 Z16/2019
Z17/2019 R/2019/000243 István Katona Zmluva o dielo : Metodika ľudových tancov Podunajska II. 1.075
,00 €
29.03.2019 Z17/2019
Z18/2019 R/2019/000256 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie – 5.ročník História Komárna vzdialená a blízka 200,00 € 11.04.2019 Z18/2019
Z19/2019 R/2019/000255 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie – Kreatívne bez barier 300,00 € 11.04.2019 Z19/2019
Z20/2019 R/2019/000254 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie – Komárňanské Foto Spektrum 2019 300,00 € 11.04.2019 Z20/2019
Z21/2019 R/2019/000258 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie – 4. ročník – Týždeň rodiny 2019 200,00€ 11.04.2019 Z21/2019
Z22/2019 R/2019/000257 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie – Komárňanská pevnosť cez objektív II. 200,00 € 11.04.2019 Z22/2019
Z23/2019 R/2019/000268 Mgr. Art. Stanislav Králik Zmluva o dielo : CINEAMA 2019 200,00 € 23.04.2019 Z23/2019
Z24/2019 R/2019/000299 Fond na podporu umenia Petzvalov mapový okruh fotoklubov – 19-442-01265 4.275,00 € 07.05.2019 Z24/2019
Z25/2019 R/2019/000298 Fond na podporu umenia Krajská postupová súťaž a prehliadka malých dychových hudieb 2019 – 19-451-01308 3.000,00 € 07.05.2019 Z25/2019
Z26/2019 R/2019/000297 Fond na podporu umenia CINEAMA 2019 – 19-451-01234 2.000,00 € 07.05.2019 Z26/2019
Z27/2019 R/2019/000296 Fond na podporu umenia Metodika ľudových tancov Podunajska II. – 19-452-00735 3.000,00 € 07.05.2019 Z27/2019
Z28/2019 R/2019/000341 SOZA Bratislava Hromadná licenčná zmluva  – € 22.05.2019 Z28/2019
Z29/2019 R/2019/000351 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie – účelový fond primátora mesta Komárno – IV. Kde bolo, tam bolo / Hol volt, hol nem volt … 200,00 € 22.05.2019 Z29/2019
Z30/2019 R/2019/000419 Mária Barossová Zmluva o dielo : Voskový obrúsok – tvorivé dielne 110,00 € 02.07.2019 Z30/2019
Z31/2019 R/2019/000364 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2019 – MK-1788/2019/2.1  4. ročník Týždeň kultúry – Na ceste s nami… 4 000,00 € 02.07.2019 Z31/2019
Z32/2019 R/2019/000427-1 Kooperatíva poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Návrh poistnej zmluvy – Živelné poistenie, Poistenie pre prípad odcudzenia, Poistenie strojov a elektroniky, Poistenie zodpovednosti za škodu č. 109900832 04.07.2019 Z32/2019
Z33/2019 R/2019/000427-2 Kooperatíva poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Návrh poistnej zmluvy č. 5519001615 – Súborové havarijné poistenie motorových vozidiel 04.07.2019 Z33/2019
Z34/2019 R/2019/000427-3 Kooperatíva poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami – Návrh poistnej zmlluvy č. 0999000213 04.07.2019 Z34/2019
Z35/2019 R/2019/000427-4 Kooperatíva poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Návrh poistnej zmluvy č. 3559006267 – Poistenie zodpovednosti za škody spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, Poistenie súboru motorových vozidiel. 04.07.2019 Z35/2019
Z36/2019 R/2019/000432 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická – Gépipari és Elektrotechinkai Szakközépiskola Zmluva o výpožička č. 1/2019 04.07.2019 Z36/2019
Z37/2019 R/2019/000450 Mária Barossová Zmluva o dielo : Voskový obrúsok – tvorivé dielne 121,00 € 11.07.2019 Z37/2019
Z27/2019 – D/1 R/2019/000509 Fond na podporu umenia Metodika ľudových tancov Podunajska II. – 19-452-00735 – Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prosteriedkov č. 19-452-00735 07.09.2019 Z27/2019 – D/1
Z16/2019 – D1 R/2019/000604 Ing. Beáta Sebő Dodatok k Zmluva o dielo : Metodika ľudových tancov Podunajska II. 320,00 € 16.09.2019 Z16/2019 – D1
Z17/2019 – D1 R/2019/000603 István Katona Dodatok k Zmluva o dielo : Metodika ľudových tancov Podunajska II. 400,00 € 16.09.2019 Z17/2019 – D 1
Z39/2019 R/2019/000612 Andrea Hodeková Zmluva o dielo : 4. ročník Týždeň kultúry – Na ceste s nami… – Ministerstvo kultúry SR 800,00 € 16.09.2019 Z39/2019
Z40/2019 R/2019/000681 SOZA Bratislava Hromadná licenčná zmluva 4.ročník Týždeň kultúry – Na ceste s nami… Z40/2019
Z41/2019 R/2019/000714 Rózsa Varga Zmluva o dielo – IV.  Kde bolo, tam bolo / Hol volt, hol nem volt … 30,00 € 31.10.2019 Z41/2019
Z42/2019 R/2019/000715 PaedDr. Katarína Vas Zmluva o dielo – IV.  Kde bolo, tam bolo / Hol volt, hol nem volt … 30,00 € 31.10.2019 Z42/2019
Z43/2019 R/2019/000716 Mgr. Éva Misák Zmluva o dielo – IV.  Kde bolo, tam bolo / Hol volt, hol nem volt … 30,00 € 31.10.2019 Z43/2019
Z44/2019 R/2019/000745 Mgr. Art. Stanislav Králik Zmluva o dielo – Kamera na každý deň (Super schopnosti) – 4. ročník Týždeň kultúry – Na ceste s nami… – Ministerstvo kultúry SR 200,00€ 8.11.2019 Z44/2019
Evidenčné číslo
Číslo
Zmluvná strana
Predmet
Cena
Dátum zverejneia
Na stiahnutie
Z1/2018 R/2018/000074 MsKS Komárno Zmluva o prenájme Deti deťom 2018 500,00 € 29.01.2018 Z 1/2018
Z2/2018 R/2018/000258 Fond na podporu umenia Koncert zborov Južného Slovenska (18-442-01571) 5000,00 € 12.03.2018 Z 2/2018
Z3/2018 R/2018/000292 Bibiána Lanczová COM-DANCE – zmluva o dielo 100,00 € 21.03.2018 Z 3/2018
Z4/2018 R/2018/000279 MVSR Centrum podpory Nitra HK 2018 – IV. kategória 46,40 € 21.03.2018 Z 4/2018
Z5/2018 R/2018/000276 MVSR Centrum podpory Nitra HK 2018 – I. až III. kategória 157,60 € 21.03.2018 Z 5/2018
Z6/2018 R/2018/000341 Fond na podporu umenia Metodika ľudových tancov Podunajska 2000,00 € 10.04.2018 Z6/2018
Z7/2018 R/2018/000336 Fond na podporu umenia CINEAMA 2018 3150,00 € 10.04.2018 Z7/2018
Z8/2018 R/2018/000337 Fond na podporu umenia KPS a P detských a mládežníckych dychových hudieb 3000,00 € 10.04.2018 Z8/2018
Z9/2018 R/2018/000330 Mesto Komárno Deti deťom 2018 500,00 € 10.04.2018 Z9/2018
Z10/2018 R/2018/000331 Mesto Komárno Komárňanské ART Spektrum 2018 300,00 € 10.04.2018 Z10/2018
Z11/2018 R/2018/000372 Fond na podporu umenia II. Umelecký prednes od A po Z 1000,00 € 05.04.2018 Z11/2018
Z12/2018 R/2018/000374 Ing. Beáta Sebő Workschop – Metodika ľudových tancov Podunajska – zmluva o dielo 560,00 € 13.04.2018 Z12/2018
Z13/2018 R/2018/000375 István Katona Workschop – Metodika ľudových tancov Podunajska – zmluva o dielo 560,00 € 13.04.2018 Z13/2018
Z14/2018 R/2018/000475 István Fülöp KPS a P detských a mládežníckych dychových hudieb – Zmluva o dielo 125,00 € 02.05.2018 Z14/2018
Z15/2018 R/2018/000476 Mgr. Rudolf Harmat KPS a P detských a mládežníckych dychových hudieb – Zmluva o dielo 125,00 € 02.05.2018 Z15/2018
Z16/2018 R/2018/000477 Miroslav Polčík KPS a P detských a mládežníckych dychových hudieb – Zmluva o dielo 125,00 € 02.05.2018 Z16/2018
Z17/2018 R/2018/000578 Mesto Komárno COM-DANCE 2018 650,00 € 23.05.2018 Z17/2018
Z18/2018 R/2018/000579 Mesto Komárno 3. ročník – Týždeň rodiny 2018 200,00 € 23.05.2018 Z18/2018
Z19/2018 R/2018/000580 Mesto Komárno Fotografie starých čias… 200,00 € 23.05.2018 Z19/2018
Z20/2018 R/2018/000581 Mesto Komárno Komárňanské Foto Spektrum 2018 300,00 € 23.05.2018 Z20/2018
Z21/2018 R/2018/000582 Mesto Komárno Grafity spájajú 100,00 € 23.05.2018 Z21/2018
Z22/2018 R/2018/000590 SOZA Hromadná licenčná zmluva – Dychovky 22,80 € 23.05.2018 Z22/2018
Z23/2018 R/2018/000630 Mesto Komárno Kreatívne bez barier 300,00 € 31.05.2018 Z23/2018
Z24/2018 R/2018/000629 Mesto Komárno Pohybom ku zdraviu 100,00 € 31.05.2018 Z24/2018
Z25/2018 R/2018/000631 Mesto Komárno 4. ročník História Komárna vzdialená i blízka 200,00 € 31.05.2018 Z25/2018
Z26/2018 R/2018/000632 Mesto Komárno Kde bolo tam bolo 200,00 € 31.05.2018 Z26/2018
Z27/2018 R/2018/000603 Ministerstvo kultúry SR 3. ročník – Týždeň kultúry – Na ceste s nami 3300,00 € 31.05.2018 Z27/2018
Z28/2018 R/2018/000641 Barteková Mária Dohoda o skončení zmluvy o nájme (garáž)           – € 31.05.2018 Z28/2018
Z29/2018 R/2018/000642 Nitriansky samosprávny kraj Zoči voči prevencii 855,00 € 05.06.2018 Z29/2018
Z30/2018 R/2018/000663 Litauszki Pavol Zmluva o nájme – garáž 378,00 € 07.06.2018 Z30/2018
Z31/2018 R/2018/000667 Fond na podporu umenia Kultúra v sieti 2000,00 € 14.06.2018 Z31/2018
Z32/2018 R/2018/000671 SPŠ – ISZI Komárno Zmluva o výpožičke č. 1/2018 – € 14.06.2018 Z32/2018
Z33/2018 R/2018/000670 Petra Doležalová Fotografie starých čias – Zmluva o dielo 215,00 € 14.06.2018 Z33/2018
Z34/2018 R/2018/000762 Mesto Komárno – Fond primátora Pohybom ku zdraviu 300,00 € 12.07.2018 Z34/2018
Z35/2018 R/2018/000840 Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytovaní služieb (tablet) 1,- € 18.08.2018 Z35/2018
Dodatok č.1/Z23/2016 R/2018/000805 až 808 Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytovaní služieb (mobilné telefóny) 18.08.2018 D1_Z23/2016
Dodatok č.1/Z22/2014 R/2018/000840 Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytovaní služieb (pevna sieť a internet DSL) 01.08.2018 D1_Z22/2014
Dodatok č.1 ku Kom. zmluve z 27.11.2007 R/2018/000871 UP Slovensko, s. r. o. Úprava nominálnej hodnoty jedálneho kupónu 21.8.2018 dodatok č.3, UP Slovensko
Z36/2018 R/2018/000876 Fond na podporu kultúry národ. menšín Vývoj hud. života mesta Komárno od zač. 19. st. po súčasnosť 1200,00 € 31.8.2018 Z36/2018
KZ k D1/2018 k Z22/2014 R/2018/000930 Slovak Telekom, a.s. Kúpna zmluva – Gigaset C 530 9,90 € 1.10.2018 KZ k D1/2018 k Z22/2014
Z37/2018 R/2018/000956 Andrea Hodeková Zmluva o dielo – 3. ročník – Týždeň kultúry – Na ceste s nami 800,00 € 21.09.2018 Z37/2018
Z38/2018 R/2018/000991 Rózsa Varga Zmluva o dielo – Kde bolo tam bolo 30,00 € 23.10.2018 Z38/2018
Z39/2018 R/2018/000992 Mgr. Éva Misák Zmluva o dielo – Kde bolo tam bolo 30,00 € 23.10.2018 Z39/2018
Z40/2018 R/2018/000993 Mgr. Judita Dombi Zmluva o dielo – Kde bolo tam bolo 30,00 € 23.10.2018 Z40/2018
Z41/2018 R/2018/001026 Mgr. art. Stanislav Králik Zmluva o dielo – 3. ročník – Týždeň kultúry – Na ceste s nami 150,00 € 03.11.2018 Z41/2018
Z42/2018 R/2018/001027 PaedDr. Juraj Svitek Zmluva o dielo – 3. ročník – Týždeň kultúry – Na ceste s nami 100,00 € 03.11.2018 Z42/2018
Z43/2018 R/2018/001113 Otto Culka Zmluva o dielo – Koncert zborov Južného Slovenska 230,00 € 07.11.2018 Z43/2018
Z44/2018 R/2018/001045 Lajos Stirber (Fond na podporu národnostných menšín) Autorská zmluva – Vývoj hudobného života mesta Komárno od začiatku 19. storočia až po súčastnosť / Komáromi zenei élet a 19. századtól napjainkig. 350,00 € 07.11.2018 Z44/2018
Z45/2018 R/2018/001158 SOZA licenčná zmluva – Koncert zborov Južného Slovenska – projekt FPU 30,00 € 22.11.2018 Z45/2018
Z46/2018 R/2018/001162 Mgr. art. Stanislav Králik Zmluva o dielo -Workschop – Metodika ľudových tancov Podunajska 300,00 € 22.11.2018 Z46/2018
Z47/2018 R/2018/001341 Ilona Kuszyán Zmluva o dielo -Workshop – Vývoj hud. života mesta Komárno od zač. 19. st. po súčasnosť 301,00 € 17.12.2018 Z47/2018
Evidenčné číslo
Číslo
Zmluvná strana
Predmet
Cena
Dátum zverejnenia
Na stiahnutie
Z1/2017-U R/2017/000250 OÚ Nitra, odbor školstva Zabezpečenie okresného kola Hviezdoslavov Kubín – SŠ okres Komárno 50,80€ 17.03.2017 Z1/2017-U
Z2/2017-U R/2017/000251 FORLIFE n.o. Zmluva prenájme garáže 378,00€ 17.03.2017 Z2/2017-U
Z3/2017-U R/2017/000259 OÚ Nitra, odbor školstva Zabezpečenie okresného kola Hviezdoslavov Kubín – ZŠ a OG okres Komárno 157,60€ 24.03.2017 Z3/2017-U
Z4/2017-U R/2017/000289 SPŠ Komárno Zmluva o výpožičke č. 1/2017 27.03.2017 Z4_2017-U
Z5/2017-U R/2017/000335 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie – Komárňanská pevnosť cez objektív 300,-€ 12.04.2017 Z5_2017-U
Z6/2017-U R/2017/000336 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie – Kreatívne bez bariér III. 300,-€ 12.04.2017 Z6_2017-U
Z7/2017 R/2017/000334 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie – Kde bolo, tam bolo….. 300,-€ 12.04.2017 Z7_2017-U
Z8/2017 R/2017/000337 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie – Pohybom ku zdraviu 400,-€ 12.04.2017 Z8_2017-U
Z9/2017 R/2017/000338 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie – 3. ročník História Komárna vzdialená i blízka 200,-€ 12.04.2017 Z9_2017-U
Z10/2017 R/2017/000341 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie – 2. ročník Týždeň rodiny 200,-€ 12.04.2017 Z10_2017-U
Z11/2017 R/2017/000365 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie – Komárňanské Foto Spektrum 2017 300,-€ 21.04.2017 Z11_2017-U
Z12/2017 R/2017/000364 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie – COM-DANCE 1000,-€ 21.04.2017 Z12_2017-U
Z13/2017 R/2017/000363 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie – Deti deťom 2017 500,-€ 21.04.2017 Z13_2017-U
Z14/2017 R/2017/000362 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie – Graffity pri Váhu 200,-€ 21.04.2017 Z14_2017-U
Z15/2017 R/2017/000345 Baltazár Ryšavý – Kino TATRA Zmluva o krátkodobom nájme priestorov Kina Tatra v Komárne 500,-€ 24.04.2017 Z15_2017-U
Z16/2017 R/2017/000442 Fond na podporu umenia Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov CINEAMA 2017 (17-441-00257) 2200,-€ 02.05.2017 Z16_2017-U
Z17/2017 R/2017/000440 Fond na podporu umenia Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov KPSaPMDH 2017 ( 17-441-00243) 2500,-€ 02.05.2017 Z17_2017-U
Z18/2017 R/2017/000441 Fond na podporu umenia Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov AMFO 2017 ( 17-441-00171) 2400,-€ 02.05.2017 Z18_2017-U
Z19/2017 R/2017/000472 IVeS Košice licencie pre APV Ives 10.05.2017 Z19_2017-U
Z20/2017 R/2017/000496 Pro Arte Danubií Dohoda o vzájomnej spolupráci – Galéria LIMES 400,-€ 15.05.2017 Z20_2017-U
Z21/2017 R/2017/000497 Fond na podporu umenia Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Umelecký prednes od A po Z 1300,-€ 16.05.2017 Z21_2017-U
Z22/2017 R/2017/000563 MV SR – Okresný úrad Nitra Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017 1700,-€ 26.05.2017 Z22_2017-U
Z23/2017 R/2017/000557 Ministerstvo kultúry SR 2.ročník Týždeň kultúry – Na ceste s nami… 3500,-€ 30.05.2017 Z 23_2017-U
Dodatok č.1/Z17/2017 R/2017/000620 Fond na podporu umenia Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č.17-441-00243 08.06.2017 dodatok č.1_Z17_2017
Z24/2017 R/2017/000650 SPŠ Komárno Nájomná zmluva 4/2017 K – AMFO 2017 – workshop Výtvarná fotografia 18,-€ 13.06.2017 Z24_2017-U
Z25/2017 NOE, spol. s r. o. Zmluva o nájme 52,84 € 13.06.2017 Z25_2017-U
Z26/2017 R/2017/000776 Mgr. Mária Barteková Zmluva o nájme garáže 378,-€ 08.07.2017 Z26_2017-N
Z27/2017 R/2017/000816 NOC BA Zmluva o spolupráci 02.08.2017 Z27_2017-U
Dodatok č.1/Z22/2014 R/2017/000902 Telekom dodatok k zmluve o poskytnutí služieb 20.9.2017 dodatok č.1 Z22_2014
Z28/2017 R/2017/001009 NSK zmluva 3/2017 Úrad vlády SR „Kultúra národnostných menšín“ 2000,-€ 20.10.2017 Z28_2017
Z29/2017 R/2017/001143 SOZA Hromadná licenčná zmluva (SDR 2017) 20.10.2017 Z29/2017
Evidenčné číslo
Číslo
Zmluvná strana
Predmet
                Cena
Dátum zverejnenia
Na stiahnutie
Z1/2016 MsKS Komárno Dohoda o krátkodobom prepožičaní mietností 500,- € 2.2.2016 Z1_2016
Z2/2016 MsKS Komárno Dohoda o krátkodobom prepožičaní mietností 350,- € 2.2.2016 Z2_2016
Z3/2016 1/2016 SPŠ Komárno Zmluva o výpožičke č. 1/2016 25.2.2016 Z3_2016
Z4/2016 2/2016 SPŠ Komárno Zmluva o výpožičke č. 2/2016 25.2.2016 Z4_2016
Z5/2016 10/2016 FORLIFE n.o. Zmluva o podnájme garáže 378,- € 4.3.2016 Z5_2016
Z6/2016 OU-NR-OS1-2016/014907 OÚ Nitra, odbor školstva Zabezpečenie okresného kola Hviezdoslavov Kubín – ZŠ, OG okres Komárno 160,- € 8.3.2016 Z6_2016
Z7/2016 Univerzita J. Selyeho, Komárno Dohoda o krátkodobom zapožičaní priestorov 64,- € 9.3.2016 Z7_2016
Z8/2016 OU-NR-OS1-2016/014545 OÚ Nitra, odbor školstva Zabezpečenie okresného kola Hviezdoslavov Kubín – SŠ okres Komárno 54,40 € 11.3.2016 Z8_2016
Le Cheque Dejeuner Dodatok č.2 22.3.2016 Dodatok č.2
Z9/2016 MK-748/2016/2.1 MK SR Zmluva o poskytnutí dotácie 1000,- € 1.4.2016 Z9_2016
Z10/2016 MKS Nesvady Dohoda o vzájomnej spolupráci 200,- € 15.4.2016 Z10_2016
Z11/2016 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 300,- € 15.4.2016 Z11_2016
Z12/2016 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 500,- € 15.4.2016 Z12_2016
Z13/2016 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 300,- € 15.4.2016 Z13_2016
Z14/2016 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 300,- € 15.4.2016 Z14_2016
Z15/2016 Dôvera z. p. Zmluva o elektronickej komunikácii 19.4.2016 Z15_2016
Z16/2016 MsKS Komárno Dohoda o krátkodobom prepožičaní miestností 150,- € 21.4.2016 Z16_2016
Z17/2016 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 400,- € 22.4.2016 Z17_2016
Z18/2016 Mesto Komárno Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 1000,- € 22.4.2016 Z18_2016
Z19/2016 CPPPaP Komárno Dohoda o vzájomnej spolupráci 5.5.2016 Z19_2016
Z20/2016 Dom Matice slovenskej v Komárne Zmluva o krátkodobom nájme priestorov 300,- € 10.6.2016 Z20_2016
Z21/2016 16-440-00705 Fond na podporu umenia Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 2000,- € 26.7.2016 Z21_2016
Z22/2016 16-440-00749 Fond na podporu umenia Zmluv o poskytnutí finančných prostriedkov 3550,- € 11.8.2016 Z22_2016
Z23/2016 Slovak Telekom Zmluva o poskytnutí verejných služieb 6.9.2016 Z23_2016
Z24/2016 16-450-02304 Fond na podporu umenia Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 1000,- € 16.9.2016 Z24 2016
Z25/2016 KNM-991/2016/1.7(5/2016) NSK Nitra Zmluva o poskytnutí dotácie 500,- € 16.9.2016 Z25 2016
Z26/2016 Dom Matice slovenskej v Komárne Zmluva o krátkodobom nájme priestorov 400,- € 7.11.2016 Z26_2016
Z27/2016 P-4211472100 Union zdravotná poisťovňa, a.s. Zmluva o využívaní elektronických služieb 7.12.2016 Z27_2016
Z28/2016 MsKS Komárno Dohoda o krátkodobom prepožičaní priestorov MsKS Komárno 500,-€ 14.12.2016 Z28_2016
Evid. číslo
Číslo
Zmluvná strana
Predmet
Cena
Dátum zverejnenia
Na stiahnutie
Z1/2015 1/2015 SPŠ Komárno zmluva

o výpožičke

17.12.2014 Z1_2015
Z2/2015 2/2015 Willex s.r.o. Komárno Kúpna zmluva – tlač. práce 10.2.2015 Z2_2015
Z3/2015 3/2015 Slovak Telekom dodatok k zmluve o poskyt. služieb 10.2.2015 Z3_2015
Z4/2015 Marta Bratská, Komárno Darovacia zmluva – police 16.2.2015 Darovacia zmluva
Z5/2015 MsKS Komárno o prepožičaní priestorov 500,- € 24.2.2015 Z5_2015
Z6/2015 MsKS Komárno o prepožičaní priestorov 350,- € 24.2.2015 Z6_2015
Z7/2015 15/2015 FORLIFE n.o. Komárno prenájom garáže 378,- € 3.3.2015 Z7_2015
Z8/2015 OU-NR-OS1-2015/014087 Okresný úrad Nitra, odbor školstva na zabezpečenie okresného kola súťaže HK 2015 – SŠ okres Komárno 49,- € 10.3.2015 Z8_2015
Z9/2015 OU-NR-OS1-2015/014298 Okresný úrad Nitra, odbor školstva na zabezpečenie okresného kola súťaže HK 2015 – ZŠ, OG okres Komárno 137,20€ 10.3.2015 Z9_2015
Z10/2015 MKS Nesvady dohoda o prepožičaní priestorov 500,-€ 20.3.2015 Z10_2015
Z11/2015 MKS Nesvady dohoda o vzájomnej spolupráci 200,- € 26.3.2015 Z11_2015
Z12/2015 Mesto Komárno zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 500,- € 21.4.2015 Z12_2015
Z13/2015 Mesto Komárno zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 500,- € 21.4.2015 Z13_2015
Z14/2015 Mesto Komárno zmluva o poskytnutí dotácie 300,- € 21.4.2015 Z14_2015
Z15/2015 MK-NI/2015/5.2 (17/2015) NSK Nitra zmluva o poskytnutí dotácie 1100,-€ 2.6.2015 Z15 2015
Z16/2015 VP/15/32696/001 SOZA Bratislava hromadná licenčná zmluva 12,- € 8.6.2015 Z16 2015
Z17/2015 MK-NI/2015/7.5 (21/2015) NSK Nitra zmluva o poskytnutí dotácie 3600,-€ 25.6.2015 Z17 2015
Z18/2015 0808023822 Kooperativa poisťovňa poistenie majetku 784,03€ 29.6.2015 Z18_2015
Z19/2015 5518023911 Kooperativa poisťovňa havarijné poistenie motorových vozidiel 134,19€ 29.6.2015 Z19_2015
Z20/2015 0998024108 Kooperativa poisťovňa úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami 83,65€ 29.6.2015 Z20_2015
Z21/2015 3559002021 Kooperativa poisťovňa povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 62,- € 29.6.2015 Z21_2015
Z22/2015 Obec Dulovce Dohoda o vzájomnej spolupráci 30.6.2015 Z22_2015
Z23/2015 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne Dohoda o vzájomnej spolupráci 18.9.2015 Z23_2015
Z24/2015 Pro Arte Danubií Dohoda o vzájomnej spolupráci 3.11.2015 Z24_2015
Z25/2015 Mesto Komárno zmluva o poskytnutí dotácie 202,60€ 23.11.2015 Z25_2015
Evid. číslo
číslo
zmluvná strana
predmet
 cena
dátum zverejnenia
na stiahnutie
Z1/2014 dodatok č.1/ 12/2013 FORLIFE n.o. prenájom garáže 378,00 € 9.1.2014 dodatok č1. k Zmluve o podnájme č. 12/2013
Z2/2014 A3221316 Orange Slovensko o poskytovaní ver. služieb 12.2.2014 Z2_2014.pdf
Z3/2014 A3221316 Orange Slovensko o poskytovaní ver. služieb 12.2.2014 Z3_2014.pdf
Z4/2014 MsKS Komárno o prepožičaní priestorov 500,00 € 18.2.2014 Z4_2014.pdf
Z5/2014 MsKS Komárno o prepožičaní priestorov 350,00 € 18.2.2014 Z5_2014.pdf
Z6/2014 TT-car s.r.o. Zmluva o dodaní tovaru – auto 9940,00 € 5.3.2014 Z6_2014.rar
Z7/2014 07/2014 FORLIFE n.o. Komárno prenájom garáže 31,50 € 10.3.2014 Z7_2014.pdf
Z8/2014 OU-NR-OS1-2014/019457 MV SR, Okr. úrad Nitra na org. a mat. zabezpečenie HK 2014 44,00 € 18.3.2014 Z8_2014.pdf
Z9/2014 OU-NR-OS1-2014/020888 MV SR, Okr. úrad Nitra na zabezpečenie HK 2014 – Zš a OG 120,80 € 21.3.2014 Z9_2014.pdf
Z10/2014 Ge-Va s.r.o. Lehota na dodávku Bezpečnostnej smernice 150,00 € 27.3.2014 Z10_2014.pdf
Z11/2014 mesto Komárno o poskytnutí fin. dotácie 300,00 € 4.4.2014 Z11_2014.pdf
Z12/2014 3492155921 Kooperatíva poisťovňa povinné zmluvné poistenie 117,00 € Z12a_2014b.pdf
Z12_2014.pdf
Z13/2014 5710170851 Kooperatíva poisťovňa havarijné poistenie vozidla 194,80 € Z13_2014.pdf
Z14/2014 47/GPO 263 Nadácia Orange darovacia zmluva 150,00 € 28.5.2014 Z14_2014.pdf
Z15/2014 Sadílek Vladimír zmluva o dielo 330,00 € 31.3.2014 Z15_2014.docx
Z16/2014 Sadílek Vladimír zmluva o dielo 660,00 € 31.3.2014 Z16_2014.docx
D4/2014 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Dodatok č.1 1.6.2014 D4_2014.pdf
Z17/2014 Dom Matice slovenskej v Komárne o spolupráci a nájme priestorov 60,00 € 6.6.2014 Z17_2014.pdf
Z18/2014 Obermajerová Alžbeta kúpna zmluva 347,00 € 24.6.2014 Z18_2014.doc
Z19/2014 MK-NI-2014/7.5(19/2014) NSK Nitra o poskytnutí fin. dotácie 3,200.00 € 4.7.2014 Z19_2014.doc
Z20/2014 MK-NI-2014/7.3(34/2014) NSK Nitra o poskytnutí fin. dotácie 800.00 € 4.7.2014 Z20_2014.doc
Z21/2014 MK-NI/2014/7.2(31/2014) NSK Nitra o poskytnutí fin. dotácie 500.00 € 4.7.2014 Z21_2014.doc
Z22/2014 9910822932 Slovak Telekom o poskytovaní ver. služieb 12.7.2014 Z22_2014.pdf
D1/2014 dohoda o spolupráci D1_2014.docx
D2/2014 dohoda o spolupráci D2_2014.docx
D3/2014 Obec Dulovce dohoda o spolupráci 21.7.2014 D3_2014.docx
Z23/2014 Slovak Telekom o poskytovaní ver. služieb 24.7.2014 Z23_2014.pdf
Z24/2014 Arka s.r.o. kúpna zmluva 990,00€ 20.11.2014 Z24_2014.pdf
Z25/2014 Arka s.r.o. kúpna zmluva 990,00€ 19.12.2014 Z25_2014.pdf
Evid. číslo
číslo
zmluvná strana
predmet
 cena
dátum zverejnenia
na stiahnutie
D1/2013 Csemadok Nesvady Zmluva o spolupráci 10.1.2013 D1_2013.pdf
Z1/2013 12/2013 FORLIFE Komárno zmluva o podnájme (garáž) 1.3.2013 Z1-2013.pdf
Z2/2013  Mesto Komárno zmluva o poskytnutí fin. dotácie 1500,- €  8.3.2013 Z2-2013.pdf
Z3/2013 ObU-NR-OS1-2013/00483  Obvodný úrad Nitra zabezpečenie reg. kola HK 2013  131,- €  26.3.2013 Z3_2013.pdf
Z4/2013  MsKS Komárno o prepožičaní priestorov  500,-€ 12.4.2013 Z4_2013.pdf
Z5/2013  MsKS Komárno o prepožičaní priestorov  350,-€ 13.5.2013 Z5_2013.pdf
Z6/2013  Matica slovenská Dulovce o vzájomnej spolupráci  16.7.2013 Z6_2013.pdf
Z7/2013 VP/13/32696/00 SOZA Bratislava hromadná licenčná zmluva  29,40€ 12.8.2013 Z7_2013.pdf
Z8/2013 MK-NI/2013/7.2(22/2013) NSK o poskytnutí dotácie 500,-€ 12.8.2013 Z8_2013 .pdf
Z9/2013 MK-NI/2013/7.5(31/2013) NSK o poskytnutí dotácie  2000,-€ 12.8.2013 Z9_2013.pdf
Z10/2013 MK-NI/2013/7.6(35/2013) NSK o poskytnutí dotácie 4000,-€ 12.8.2013 Z10_2013.pdf
Z11/2013 Bc. Jana Magdolenová o poskytovaní služieb v oblasti CO 25.9.2013 Z11_2013.pdf
Z12/2013 č.2/2013 SPŠ Komárno o výpožičke priestorov 18.11.2013 Z12_2013.pdf

document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");