Navštívte nás
Regionálne osvetové strediskoPetőfiho 2 - P.O.Box 159 945 01 KOMÁRNO
Telefón
+421 35 760 3783 +421 911 204 031 +421 918 940 648
Napíšte nám
riaditel@roskn.sk

Naši zamestnanci

Pracovný tím ROS v Komárne

Mgr. Viera Vlčková

riaditeľka ROS Komárno

Natália Harmanovská

ekonóm

Mgr. Terézia Himpánová

koordinátor a metodik pre menšinovú kultúru
projekty, štatistika

Tamara Bátorová

metodik pre folklór a regionálnu tradičnú kultúru
administratívny pracovník

Jana Mačicová

metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami
propagačné práce

Pavol Litauszki

metodik pre hudbu a spev
organizačný pracovník

Mgr. Daniela Bratská

metodik pre vzdelávanie, sociálnu prevenciu a tanec

Mgr. Dominika Vargová

metodik pre hovorené slovo a dramatickú tvorbu

Mgr. art. Stanislav Králik

administrátor

Kontaktujte nás