Navštívte nás
Regionálne osvetové stredisko v Komárne -Regionális Művelődési Központ, KomáromPetőfiho 2 - P.O.Box 159 945 01 Komárno
Telefón
+421 35 760 3783 +421 911 204 031 +421 918 940 648
Napíšte nám
riaditel@roskn.sk

Naši zamestnanci

Natália Harmanovská

ekonóm

Mgr. Terézia Himpánová

koordinátor a metodik pre menšinovú kultúru
projekty, štatistika

Tamara Bátorová

metodik pre folklór a regionálnu tradičnú kultúru
administratívny pracovník

Jana Mačicová

metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami
propagačné práce

Pavol Litauszki

metodik pre hudbu a spev
organizačný pracovník

Mgr. Daniela Bratská

metodik pre vzdelávanie, sociálnu prevenciu a tanec

Mgr. Dominika Vargová

metodik pre hovorené slovo a dramatickú tvorbu

Mgr. art. Stanislav Králik

administrátor

Kontaktujte nás

    document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");