Blog

Lampášik rozprávok

Lampášik rozprávok Regionálne osvetové stredisko v Komárne uskutočnilo pre milovníkov bábkového divadla 28. novembra 2023 v Mestskom kultúrnom stredisku Béni Egressyho v Komárne festival Lampášik rozprávok. Na podujatí sa predstavili 4 maďarské amatérske detské bábkové súbory z regiónu Komárna a hosť - bábkový súbor Kemence, z Komáromu (MR). V poradí prvý Bábkový súbor Mazsola pod vedením Katalin Mahor zo ZŠ Ferenca Rákócziho [...]
Blog

Rozprávky nikdy nezaniknú,

Rozprávky nikdy nezaniknú, vždy ich bude treba, pretože každý túži po kúzlach a zážitku prežívania zázrakov. Súčasťou nášho rozprávkového pokladu sú aj rozprávky o zvieratkách, ktoré poučnou formou hodnotia ľudské nedostatky. Jeho hrdinami sú zvieratá obdarené ľudskými vlastnosťami. Upútajú pozornosť mnohých detí, ktoré vďaka nim nadobudnú cnosti. Príbehy so zvieracou tematikou sú obľúbené aj medzi [...]
Blog

Ohnivý vták vznášajúci sa nad RozprávkovoBábkovým táborom

Ohnivý vták vznášajúci sa nad RozprávkovoBábkovým táborom  Projekt podporený z verejných zdrojov Fondom na podporu kultúry národnostných menšín sa formou letného tvorivého tábora už tradične, tretí rok venuje kreatívnym maďarsky hovoriacim deťom vo veku od 6 do 15 rokov, ktorých láka bábkové divadlo a svet rozprávok. Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Cirkevnou spojenou školou MARIANUM v Komárne [...]
Blog

Nože sa pridaj a zahraj si

Nože sa pridaj a zahraj si Regionálne osvetové stredisko v Komárne oslovilo priaznivcov tradičného hudobného folklóru. V rámci projektu KREATIV 2023, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, sme pripravili edukačné aktivity s cieľom naučiť účastníkov hrať na hudobných nástrojoch – píšťalke, gajdách, ninere a citare, ktoré patria do inštrumentára tradičnej ľudovej hudby z územia Slovenska a primárne [...]
Blog

Okús naše ľudové remeslá

Okús naše ľudové remeslá V rámci podujatia Okús naše ľudové remeslá sme 14. decembra 2023 zavítali medzi žiakov Špeciálnej  základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola, Košická 8, Komárno - Komárom. Témou stretnutia boli Predvianočné chystačky. Deťom sme vytvorili priestor na to, aby spoznali ako si kedysi ľudia tradične vyrábali košíky. Žiaci si [...]
Blog

Predvianočná nálada v Modranoch

Predvianočná nálada v Modranoch Základná organizácia Csemadok Modrany  v spolupráci s Obecným úradom Modrany a Regionálnym osvetovým Strediskom v Komárne pripravili 2. decembra 2023 v Kultúrnom dome v Modranoch Vianočné trhy s tvorivými dielňami ľudových remesiel. Naša organizácia zabezpečila lektorky tradičných remesiel, pod vedením ktorých si návštevníci vyskúšali vytvoriť tradičnými technikami z vosku sviečku, zo šúpolia anjela alebo salónku a maľovanie [...]
Blog

Ako sme sa učili tancovať

Ako sme sa učili tancovať Za tradičným folklórom, s ktorým sa stretávame na rôznych kultúrnych podujatiach miest a obcí u nás doma i v zahraničí, sa skrýva práca a úsilie nielen členov folklórnych zoskupení, ale aj jednotlivcov či kolektívov, ktorí ich na vystúpenia pripravujú. Pre amatérskych umelcov, od ktorých sa folklór dostáva k divákom, pripravilo Regionálne osvetové stredisko v Komárne [...]
Blog

Stretnutie folkloristov z celého Slovenska na počesť Vidiečana

Stretnutie folkloristov z celého Slovenska na počesť Vidiečana Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v spolupráci s obcou Habovka realizovali v dňoch od 17. do 19. novembra 2023 celoštátnu postupovú súťaž a prehliadku hudobného folklóru dospelých Vidiečanova Habovka. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže bolo Národné osvetové centrum v Bratislave a Regionálne osvetové stredisko v Komárne partnerom podujatia. V [...]
Blog

Osvety slávia 70-ku

Osvety slávia 70-ku Rok 2023 je pre kultúrno-osvetovú činnosť na Slovensku mimoriadny a jedinečný. Rokom, v ktorom si výrazná väčšina regionálnych osvetových či mestských kultúrnych inštitúcií, ako i Národné osvetové centrum v Bratislave pripomína 70. výročie svojho založenia. Kultúrno-osvetové inštitúcie zabezpečujú v rámci svojej pôsobnosti rozvoj záujmovej umeleckej činnosti, neprofesionálnej umeleckej tvorby, ako i činnosť v [...]
Blog

AMFO 2024 – celoštátna súťaž

AMFO 2023 – celoštátna súťaž 51. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2023 vyvrcholil v piatok 27. októbra v priestoroch Slovenskej národnej knižnice v Martine slávnostným vyhodnotením tohto najstaršieho a najprestížnejšieho podujatia v rámci amatérskej fotografickej tvorby na Slovensku. Odborná porota v zložení: predsedníčka poroty Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD., [...]