Blog

32. ročník Cineama 2024 – celoštátna súťaž
Akropola Kremnica

Cineama je o krok bližšie k celoslovenskému finále. Tento rok bol do súťaže prihlásených viac ako 400 filmov, z ktorých 105 prešlo sitom regionálnych a krajských kôl. Predvýberová komisia z nich vytvorila súťažný program pre celoštátne kolo, na ktorom sa predstaví 71 najlepších krátkych filmov všetkých vekových skupín, od detí až po seniorov, v kategóriách: animovaný, hraný, dokumentárny film a publicistika, videoklip a experiment.

Festival Cineama sa bude konať 6. – 8. septembra 2024 v kine Akropola Kremnica. Organizáciu podujatia zabezpečí Pohronské osvetové stredisko. Osemhodinový súťažný program bude hlavným bodom festivalu, ktorý okrem filmových projekcií ponúkne aj podnetné diskusie, tvorivé dielne, prednášky, workshopy či filmový kvíz.

 

Fandiť budeme aj súťažiacim z okresu Komárno:

I. veková skupina (autori a autorky do 16 rokov)

Kam vedú kamene – dokumentárny film a publicistika (kolektív 8. ročníka mediálnej výchovy, ZŠ J. A. Komenského, Komárno)

 

II. veková skupina (autori a autorky od 16 do 21 rokov)

Eyes Speak – experiment a videoklip, Elio Méry (SŠUP s VJM, Kolárovo)

Otec – hraný film, (kolektív Profesionálni amatéri, Komárno)

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");