Postupová súťaž
📷 Komárňanské FOTO Spektrum 2021
Okresná postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby
Postupová súťaž
Komárňanské ART Spektrum 2021
Okresná postupová súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby
Cezhraničná spolupráca
Helios - Molaj
Pre spriaznené fotokluby Helios Komárno (SK) a Molaj Komárom (MR) je rok 2020 výnimočný, pretože ich dlhoročná spolupráca tento rok oslavuje 45. výročie. Pri tejto príležitosti členovia klubov, aj vďaka finančnému príspevku Nitrianskeho samosprávneho kraja, pripravili v rámci cezhraničnej spolupráce spoločnú výstavu HELIOS – MOLAJ. Pozrite si virtuálnu výstavu najlepších fotografií oboch klubov.
Výstava
V. Kde bolo, tam bolo...
Pozrite si virtuálnu výstavu súťažných ilustrácií rozprávkového festivalu
previous arrow
next arrow
Slider

OZNAM

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c), d), e) a h) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov tieto opatrenia:

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Buďme k sebe ohľaduplní, zodpovední a disciplinovaní!

ČO BUDE?

Pripravované podujatia, akcie a eventy

Milí neprofesionálni umelci, priatelia a podporovatelia,

 

prinášame vám oficiálne usmernenie Národného osvetového centra k systému celoštátnych postupových súťaží v roku 2020.

 

Stanovisko Národného osvetového centra vzniklo po konzultáciách s odborníkmi na danú tému a po dôkladnej analýze zozbieraných dát odbornými pracovníkmi, pričom bola zohľadnená aktuálna situácia a opatrenia nielen Úradu vlády SR, Ministerstva kultúry SR, ale aj Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Väčšina celoštátnych kôl súťaží sa presúva na jesenné termíny. Súťaž Šaffova ostroha 2020 je zrušená a v súťaži Hviezdoslavov Kubín 2020 sa rušia detské kategórie jednotlivcov I. – III. pokračuje sa s kategóriami jednotlivcov IV., V. a oboma kategóriami kolektívov. Podrobné informácie nájdete v usmernení, alebo v dodatkoch k propozíciám.

 

Situáciu budeme ďalej sledovať a včas vás o všetkom informovať.

Ďakujeme za pochopenie, prajeme všetkým veľa síl a zdravia!

Usmernenie k systému celoštátnych postupových súťaží

  • Metodika ľudových tancov Podunajska III.
  • Koncert Metamorfózy 2020 – koncert
  • 12. ročník Pohybom ku zdraviu (20.10.2020)
  • Kreatívne bez bariér VI.
  • V. Kde bolo, tam bolo…/Hol volt, hol nem volt… (22.10.2020)
  • ComorraSax – krúžok komornej hry
  • Vianočné tvorivé dielne