nové podujatie
💃 Metodika ľudových tancov Podunajska III.
Spoznajte ešte nepoznané… V tomto duchu ponúka Regionálne osvetové stredisko v Komárne priestor pre vedúcich i členov folklórnych kolektívov, tanečných pedagógov folklórnych zoskupení, základných umeleckých škôl, tanečných krúžkov materských škôl, či pedagógov základných škôl Nitrianskeho kraja na doplnkové odborné vzdelávanie zamerané na zveľaďovanie a uchovávanie prejavov tradičnej tanečnej ľudovej kultúry regiónu Podunajska, výučbu tanečného folklóru vo folklórnych kolektívoch pre deti, mládež, dospelých.
nové podujatie
Beniakove Chynorany - okresný výber
Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje dňa 29. 10. 2020 okresné výberové kolo XXVII. Slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany.
OKTÓBER 2020
Októbrové podujatia Regionálneho osvetového strediska v Komárne
previous arrow
next arrow
Slider

OZNAM

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c), d), e) a h) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov tieto opatrenia:

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Buďme k sebe ohľaduplní, zodpovední a disciplinovaní!

ČO BUDE?

Pripravované podujatia, akcie a eventy

Milí neprofesionálni umelci, priatelia a podporovatelia,

 

prinášame vám oficiálne usmernenie Národného osvetového centra k systému celoštátnych postupových súťaží v roku 2020.

 

Stanovisko Národného osvetového centra vzniklo po konzultáciách s odborníkmi na danú tému a po dôkladnej analýze zozbieraných dát odbornými pracovníkmi, pričom bola zohľadnená aktuálna situácia a opatrenia nielen Úradu vlády SR, Ministerstva kultúry SR, ale aj Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Väčšina celoštátnych kôl súťaží sa presúva na jesenné termíny. Súťaž Šaffova ostroha 2020 je zrušená a v súťaži Hviezdoslavov Kubín 2020 sa rušia detské kategórie jednotlivcov I. – III. pokračuje sa s kategóriami jednotlivcov IV., V. a oboma kategóriami kolektívov. Podrobné informácie nájdete v usmernení, alebo v dodatkoch k propozíciám.

 

Situáciu budeme ďalej sledovať a včas vás o všetkom informovať.

Ďakujeme za pochopenie, prajeme všetkým veľa síl a zdravia!

Usmernenie k systému celoštátnych postupových súťaží

  • Metodika ľudových tancov Podunajska III.
  • Koncert Metamorfózy 2020 – koncert
  • 12. ročník Pohybom ku zdraviu (20.10.2020)
  • Kreatívne bez bariér VI.
  • V. Kde bolo, tam bolo…/Hol volt, hol nem volt… (22.10.2020)
  • ComorraSax – krúžok komornej hry
  • Vianočné tvorivé dielne