VFFV 2024

Hlavný organizátor, Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom, vás srdečne pozýva na 5-dňový umelecký workshop zameraný na vzdelávanie amatérskych umelcov odborníkmi, ich inšpiráciu do budúcej tvorby v oblasti výtvarného umenia, fotografie a filmu pod názvom VFFV 2024 (Vzdelávame fotografov, filmárov, výtvarníkov), ktorý sa koná v rámci projektu KREATIV 2024.

 

Termín: 01. 07. 2024 – 05. 07. 2024

Miesto: Vintop Karkó, Pivničný rad, Búč (okres Komárno)

Účastnícky poplatok: 100€

 

Odborný dohľad nad podujatím:

Tímea Szabó Csekei – historička umenia

 

Lektori:

Výtvarné umenie

Csilla Nagy – keramika / Dielňa naplnená

Béla Ferdics – Land-Art

Fotografia

Erika Szőke – experimentálna fotografia

Film

Stanislav Králik – hraný/dokumentárny film / Dielňa naplnená

Z verejných zdrojov podporil hlavný partner Fond na podporu umenia

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Detaily podujatia

1. júla 2024 0:00
5. júla 2024 23:30
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");