Táto udalosť je už neaktuálna

Hudobné Impresie

Krúžok hry v hudobnom zoskupení je zameraný predovšetkým na rozvoj improvizačných schopností a vlastnú inštrumentálnu hudobnú tvorbu.

Spojením rôznych štýlov ako ľudová, klasická, cigánska hudba, jazz, latino vznikajú nové výrazové prvky v hudbe. Fúziou rôznych štýlov vynikne hudobná rôznorodosť z nášho regiónu aj zo sveta. Nové hudobné nápady posunú hranice hudobnej predstavivosti a tvorivosti. Hudba sa vyvíjala vždy prijímaním nových nápadov a štýlov a tento proces neustále pretrváva.

Naším hlavným cieľom je vytváranie zaujímavých aranžmánov na známe jazzové skladby a vlastná inštrumentálna tvorba. S vypracovanými skladbami sme schopní reprezentovať ROS v Komárne, región ale aj Nitriansky samosprávny kraj.

Pavol Litauszki
metodik pre hudbu a spev
organizačný pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0911 204 031

E-mail:
pavol.litauszki@ros-komarno.sk
litauszki.osveta@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

10. júla 2024 0:00
10. júla 2024 20:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");