Blog

Vek je len číslo

Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom organizuje tvorivé dielne pod názvom Vek je len číslo, seniori tu spoločne s verejnosťou pracujú na rôznych aktivitách, ako sú maľba, ručné práce, tvorba šperkov, dekorácií či praktických doplnkov do domácnosti.

Pri príležitosti 35. výročia založenia zariadenia sa 20. júna 2024 po prvýkrát konala výstava prác vzniknutých počas tvorivých dielní. Cieľom spolupráce je zapojenie seniorov do rôznych kreatívnych činností, ktoré podporujú ich fyzickú a duševnú aktivitu. Prostredníctvom umeleckých a kultúrnych podujatí seniori nadobúdajú nové zručnosti a obohacujú svoje vedomosti.

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");