Blog

AMFO 2024 – krajská súťaž

Krajské kolo 52. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2024 sa uskutočnilo 6. júna 2024 v Regionálnom osvetovom stredisku v Nových Zámkoch –  Regionális Művelődési Központ, Érsekújvár. Odborná porota v zložení Zuzana Pustaiová, Jozef Peniak a Rudolf Lendel ocenila aj amatérskych fotografov z okresu Komárno, ktorým srdečne blahoželáme.

 

I. veková skupina: autori do 15 rokov

A. kategória: samostatné fotografie

ocenenie: Dóra Újhelyiová – Jar, Pavúk

čestné uznanie: Kornél Pinke – Húú

čestné uznanie: Adam Kučera – Na nábreží to žije

 

II. veková skupina: autori vo veku od 15 do 25 rokov

B. kategória: diptych

ocenenie: Lilian Teskal – Vzájomnosť, Vzájomnosť, Nežnosť väzby, Nežnosť väzby

 

III. veková skupina: autori vo veku nad 25 rokov

A. kategória: samostatné fotografie

ocenenie: Gizela Halászová – Vyrástol som v socializme

B. kategória: diptych

ocenenie: Martin Kučera – Paralelné svety, Paralelné svety

čestné uznanie: Martin Kučera – Každý si ťahá to svoje, Každý si ťahá to svoje

 

Bez rozlíšenia veku

C. kategória: cykly a seriály

ocenenie: Pavol Sedliak – Dobrý život I, II, III, IV, V

ocenenie: Martin Kučera – Cesta na vrchol 1, 2, 3

čestné uznanie: Adam Kučera – Čas kúpania 1, 4, 5

D. kategória: experiment

čestné uznanie: Martin Kučera – Metafory tela 3

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");