Blog

Amatérski filmári predstavili svoju tvorbu

Amatérsky film má v Nitrianskom kraji bohatú tradíciu, v posledných rokoch prešiel významným vývojom, ktorý odráža technologický pokrok, spoločenské zmeny a narastajúci záujem verejnosti o nezávislú tvorbu.

Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom už 8 rokov organizuje v Kine Tatra krajskú prehliadku amatérskeho filmu Cineama. Súťaž poskytuje platformu na prezentáciu amatérskej filmovej tvorby a slúži ako motivácia pre začínajúcich i skúsených autorov. V priebehu tohto obdobia sa tu predstavili stovky filmárov a premietlo sa 138 filmov rôznych žánrov.

Kolekciu 15 súťažných filmov krajského kola 32. ročníka postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby Cineama 2024 do súťaže pripravilo 70 filmárov. Odborná porota, ktorá sa podieľala nie len na hodnotení súťažných príspevkov, prispela k ďalšiemu rozvíjaniu vedomostí a odovzdávaniu  skúseností v oblasti filmovej umeleckej tvorby, pracovala v zložení Anton Szomolányi, Jana Mináriková a Stanislav Králik.

Pixilácia bola témou workshopu, počas ktorého účastníci pod vedením lektora Miroslava Ivana vytvorili krátke video. Vzniklo technikou animácie využívajúcej živých hercov ako objekty pre animáciu. Herec sa stáva žijúcou bábkou a každý nasledujúci snímok pomaly mení pózu. Technika pixilácie je často používaná v spájaní naživo hrajúcich hercov s animovanými.

Amatérski filmári prispievajú k bohatstvu slovenskej kultúry, prinášajú nové perspektívy a dôležité spoločenské témy, ktoré obohacujú verejnú diskusiu a umelecké prostredie.

Oceneným srdečne gratulujeme a prajeme veľa kreativity, inšpirácie a to hlavné, záujem verejnosti o ich tvorbu. V celoštátnom kole, ktoré sa bude konať 6. – 8. septembra 2024 v Kremnici, im želáme veľa úspechov.

Klip

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");