Blog

Az amatőr filmesek bemutatták a műveiket

Az amatőr filmnek Nyitra megyében nagy a hagyománya, az utóbbi években jelentős fejlődésen ment keresztül, mely tükrözi a technológiai fejlődést, a társadalmi változásokat és a kötetlen alkotás iránt megnövekedett érdeklődést.

A Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom már nyolc éve a komáromi Tatra Moziban valósítja meg a Cineama című amatőr filmalkotások megyei seregszemléjét, mely teret ad a nem szakképzett filmművek bemutatására, és ösztönző erővel szolgál a kezdő és haladó szerzők számára egyaránt. Ezen évek során filmesek százai 138 különféle filmműfaj megjelenítésével kerültek a figyelem központjába.

Az amatőr filmalkotás felmenő jellegű versenye és seregszemléje 32. évfolyamának Cineama 2024 elnevezésű megyei fordulóján 70 filmes összesen 15 versenyfelvételét tömörítő gyűjtemény vált megtekinthetővé. A pályaművek értékelésében résztvevő és a filmművészeti alkotás területén az ismeretek továbbfejlesztéséhez, a tapasztalatok továbbításához hozzájáruló szakzsűri Szomolányi Anton, Mináriková Jana és Králik Stanislav személyében volt jelen.

A pixilláció témájú alkotóműhelyen a résztvevők Ivan Miroslav oktató irányításával a mozgókép tárgyaiként alkalmazott élő szereplőkkel készítettek rövid videót. E technikát, melynél a színész minden következő képkockánál élőbábként lassan változtat az elhelyezkedésén, gyakran használják az élő szereplők és az élettelen tárgyak társítására.

Az amatőr filmesek hozzájárulnak a szlovákiai kultúra gyarapításához, új nézőpontokkal és fontos társadalmi témákkal szolgálnak, melyek a közbeszédet és a művészi környezetet gazdagítják.

A díjazottaknak szívből gratulálunk és kívánunk sok alkotókedvet, ihletet, továbbá a legfontosabbat, a nyilvánosság érdeklődését a műveik iránt. A Körmöcbányán 2024. szeptember 6-8. közt sorra kerülő országos fordulóhoz pedig sok sikert kívánunk mindnyájuknak.

A rendezvény legfőbb partnere, szakmai garansa és pénzügyi támogatója a Nemzeti Művelődési Központ.

Mačicová Jana
a művészet, a fényképészet, a film, a kreatív műhelyek, klubok és szakkörök és a marginalizált csoportok metodikusa
promóciós munkák

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");