Általános adatvédelem

Az általános adatvédelem

a Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom (későbbiekben csak ROS v Komárne – Rmk, Komárom vagy adatkezelő) szervezetén belül az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 sz., 2016. április 27-én kelt, a 95/46/EK irányelvet (általános adatvédelmi rendelet) megszüntető, a természetes személyek védelméről személyes adataik kezelése során és az ilyen adatok szabad mozgásáról szóló rendelete értelmében (későbbiekben csak Rendelet), továbbá a Tt. 18/2018. sz. törvénye a személyes adatok védelméről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről (későbbiekben csak Törvény) meghatározásában biztosított.

 

Az érintett személy jogai

Az érintett személy, a személyes adatok feldolgozása jogalapjától függetlenül, jogosult a személyes adataihoz való hozzáféréshez, azok helyesbítéséhez, törléséhez, kezelésének korlátozásához, továbbá panasz benyújtásához a felügyeleti hatóság, a Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatala felé, illetve jogosult a személyes adatait illetően eljárás kezdeményezéséhez.

 

A személyes adatok védelmével kapcsolatos kérdéseiket,
észrevételeiket és kérelmeiket benyújthatják:
ochranaudajov@roskn.sk