Nyilvános információk

A Tt. 211/2000. számú, az információkhoz való szabad hozzáférésről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénye (információszabadságról szóló törvény) értelmében a Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom közzéteszi az intézmény működésével és tevékenységével összefüggő okiratokat, melyek a fent említett törvény 14. §-a meghatározásában a ROS v Komárne – Rmk, Komárom igazgatóságára benyújtott Kérelem az információk hozzáférhetővé tételére alapján betekintésre rendelkezésre állnak.

 

Megtekinthető, illetve letölthető dokumentumok: