Blog

Detský spevácky zbor Schola Mariana získal Strieborné pásmo.

Na celoštátnom kole 52. ročníka postupovej súťaže a prehliadky detských a mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva 2024, ktorý sa konal 10. až 12. mája v Prievidzi, reprezentoval náš región Detský spevácky zbor „veľkých“ Schola Mariana pod vedením dirigentky Yvette Orsovics, ktorý získal Strieborné pásmo. K výsledku blahoželáme a ďakujeme za kvalitnú umeleckú reprezentáciu nášho regiónu.

Pavol Litauszki
metodik pre hudbu a spev
organizačný pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0911 204 031

E-mail:
pavol.litauszki@ros-komarno.sk
litauszki.osveta@gmail.com

document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");