Blog stránka

Blog

Osvety slávia 70-ku

Osvety slávia 70-ku Rok 2023 je pre kultúrno-osvetovú činnosť na Slovensku mimoriadny a jedinečný. Rokom, v ktorom si výrazná väčšina regionálnych osvetových či mestských kultúrnych inštitúcií, ako i Národné osvetové centrum v Bratislave pripomína 70. výročie svojho založenia. Kultúrno-osvetové inštitúcie zabezpečujú v rámci svojej pôsobnosti rozvoj záujmovej umeleckej činnosti, neprofesionálnej umeleckej tvorby, ako i činnosť v [...]
Blog

AMFO 2024 – celoštátna súťaž

AMFO 2023 – celoštátna súťaž 51. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2023 vyvrcholil v piatok 27. októbra v priestoroch Slovenskej národnej knižnice v Martine slávnostným vyhodnotením tohto najstaršieho a najprestížnejšieho podujatia v rámci amatérskej fotografickej tvorby na Slovensku. Odborná porota v zložení: predsedníčka poroty Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD., [...]
Blog

Umenie lieči a spája

Umenie lieči a spája Projekt Týždeň kultúry - Na ceste s nami..., ktorý realizujeme vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, spája rôznorodé svety našej spoločnosti do jedného krásneho celku. V siedmom ročníku sme spojili tému Vianoc do dramaticko-hudobného predstavenia. Spoločne zo Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne (ZPMP KN) sme pre klientov pripravili [...]
Blog

Výsadné a marginalizované spoločenské skupiny v dejinách

Výsadné a marginalizované spoločenské skupiny v dejinách Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo v spolupráci s MV SR Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Komárno 9. ročník súťažno-vedomostného kvízu História Komárna vzdialená i blízka. Témou tohto ročníka boli Výsadné a marginalizované spoločenské skupiny v dejinách. Nadviazali sme ňou na Odborné sympózium, ktoré sa konalo 20. - 21. septembra 2023 [...]
Blog

12. ročník Pohybom ku zdraviu

Pohybom ku zdraviu na univerzite Jánosa Selyeho už po 12 krát Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Univerzitou J. Selyeho a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne usporiadalo 12. ročník akcie zameranej na podporu pohybovej aktivity mladej generácie s názvom Pohybom ku zdraviu, ktorá sa uskutočnila 25. 10. 2023 v Športovom centre [...]
Blog

Výtvarné spektrum oslávilo svoje 60. narodeniny v Leviciach

Výtvarné spektrum oslávilo svoje 60. narodeniny v Leviciach V reprezentatívnych priestoroch levickej synagógy a Tekovského múzea sa 6. októbra 2023 konalo slávnostné vyhodnotenie Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2023. Do jeho jubilejného 60. ročníka zo všetkých kútov Slovenska postúpilo 178 autorov s 343 výtvarnými dielami. Odborná porota v zložení Karol Félix predseda a členovia Jana Migašová, [...]
Blog

V Komárňanskej pevnosti vznikla provizórna tmavá komora

V Komárňanskej pevnosti vznikla provizórna tmavá komora V rámci Dní Európskeho kultúrneho dedičstva Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo pre amatérskych fotografov nezvyčajný workshop. Z Levíc k nám 30. septembra pricestoval Jozef Kucej, odborník na Cameru obscuru. Predstavil a názorne ukázal ako táto malá krabička funguje. Je to v princípe schránka  s otvorom na jednej strane. Aj na našom workshope svetlo [...]
Blog

Cineama 2023 v znamení budúcnosti

Cineama 2023 v znamení budúcnosti V dňoch 15. – 17. septembra 2023 sa v Bardejovských Kúpeľoch uskutočnil festival amatérskeho filmu Cineama. Jeho 31. ročník sa niesol v znamení budúcnosti. Tejto téme bol venovaný sprievodný program (VR filmy, videohry, nesúťažné projekcie) a workshopy, na ktorých sa kľúčovalo zelené plátno alebo skenovali kúpeľné zátišia do podoby 3D modelov. Súťažný [...]
Blog

Kreatívne bez bariér v novom šate

Kreatívne bez bariér v novom šate Regionálne osvetové stredisko v Komárne (ROS KN) pripravilo v spolupráci so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne (ZPMP) projekt Kreatívne bez bariér IX. Po prvýkrát sa našim tvorivým priestorom od 21. do 25. augusta 2023 stal areál Parku kultúry, športu a voľného času - Martosi Rendezvényliget v Martovciach [...]