Platnosť podujatia uplynula

VI. Kde bolo, tam bolo… okresné výsledky

Minulosť nám darovala silu, ktorá nám a našim deťom nebadane zabezpečuje skutočné základy a rozvíjanie. Najvznešenejšou ukážkou toho je svet maďarských rozprávok. Jeho ochrana a odovzdávanie je výnimočným poslaním, ktoré dokážeme najúspešnejšie naplniť zachovávaním a pestovaním našich tradícií. Na celom svete v jedinečnej ríši maďarských rozprávok dodnes používaný rozprávkový jazyk je prvotne spätý s Elekom Benedekom, ktorý kládol veľký dôraz prostredníctvom neho sprostredkovať vlastné morálne vnímanie, pôžitok zo živého slova a jeho vplyv, v neposlednom rade použil na rozlišovanie dobra a zla. Biedou, ťažkou prácou skúšaný, radosťou a šťastím posilnený výnimočný spisovateľ nás prevedie za more Óperenciás, do sedmosiedmej krajiny, kde môžeme zabojovať so sedemhlavým drakom, ježibabou, získať ruku útlej svetokrásnej princeznej, stať sa snúbenicou Viacnič princa a od Hencidy po Boncidu, môžeme až do smrti šťastne žiť až kým rýľ-motyka-veľký zvonec až rozprávky je koniec. Počúvanie a čítanie týchto príbehov prehlbuje v deťoch lásku k materinskému jazyku, upevňuje morálne dobro, pripravuje ich čeliť problémom a zdôrazňuje že, ak budú čestne bojovať za svoje ciele, zvíťazia aj napriek ťažkostiam.

Toto symbolické posolstvo skrýva tohtoročný VI. Kde bolo, tam bolo…, rozprávkový festival s viacročnou tradíciou v rámci, ktorého Regionálne osvetové stredisko v Komárne dôstojným spôsobom predstavilo ratolestiam úsilie veľkého rozprávkara o vzdelávanie detí, úctu k vlasti, a lásku k rodine tak, ako to on dokázal pred viac ako sto rokmi. Aj vďaka finančnej dotácii Mesta Komárno, pre škôlky a školy s vyučovacím jazykom maďarským okresu Komárno bola uskutočnená súťaž vo výtvarnom umení a prednese, tematicky zameraná na rozprávky Eleka Benedeka, a prebiehala ako minulý rok vo virtuálnom priestore.

Nesmierne nás teší, že ani pandémiou sťažené obdobie nezabrzdilo súťaživosť detí, ktorí dychtia po vyjadrení vlastného kreatívneho ducha. Ich zásluhou 130 kreatívnych diel a 12 videoprednesov s umeleckým talentom obohatilo dedičstvo menšinovej kultúry nášho okresu. Hodnotenie zaznamenalo veľký počet a rozmanitosť talentov, napriek sťaženej situácii a realizácii na virtuálnej platforme. Odborná porota v zložení Tímea Szabó Csekei, Mgr. Éva Misák, Mgr. Adriana Spátay a PaedDr. Katalin Vas udelila 32 ocenení, 24 čestných uznaní a jednu výtvarnú cenu udelila riaditeľka Regionálneho osvetového strediska v Komárne Mgr. Viera Vlčková. Výsledky sú dôkazom nielen prítomnosti výnimočných talentov v našom regióne, ale aj potreby realizácie ďalšieho ročníka rozprávkového festivalu. Naďalej budeme podporovať, motivovať, získavať nové talenty a rozvíjať posolstvo a tradíciu rozprávkového festivalu.

Nádherný rozprávkový svet inscenujúci umelecky nadýchané výtvarné diela vám ponúkame formou virtuálnej výstavy na našej webovej stránke, YouTube a Facebook, kam vás všetkých srdečne pozývame.

Všetky 1. 2. a 3. miesta, Cena poroty a Cena riaditeľky ROS v Komárne výtvarnej súťaže postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 26. novembra 2021, na Krajskom osvetovom stredisku v Nitre, on line.

 

Súťaž v prednese tento rok nemá postupný charakter, končí okresnou časťou.

 

Všetkým zúčastneným srdečne gratulujeme a prajeme veľa šťastia a tvorivosti do budúcnosti!

Mgr. Terézia Himpánová
koordinátor a metodik pre menšinovú kultúru
projekty, štatistika

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648

E-mail:
terezia.himpanova@ros-komarno.sk
himpanova.osveta@gmail.com

Podrobnosti

1. novembra 2021 10:00
30. novembra 2021 10:40