The event is expired

VI. Hol volt, hol nem volt…járási eredmények

A régmúlt olyan jussokat adományozott nekünk, melyek észrevétlenül is igazi alapozást és fejlődést biztosítanak nekünk és gyermekeinknek. Ennek a legmagasztosabb példázata a magyar mesevilág. Megtartása, átadása kivételes küldetés, melyet a legsikeresebben hagyományaink őrzésével és ápolásával teljesíthetünk. Az egész világon páratlan magyar mesevilág máig használt olvasatának mesenyelve elsőként Benedek Elek nevéhez fűződik, aki fontosnak tartotta, hogy közvetítse általa saját erkölcsi felfogását, az élőszó élvezetességét és hatását, valamint a jó és a rossz megkülönböztetését. Az ínséges időktől, a nehéz munkától megedződő, mindazonáltal az örömöt, boldogságot is megélő nagy meseírónak köszönhetően eljuthatunk az Óperenciás tengeren túlra, hetedhét országba, ahol megküzdhetünk a hétfejű sárkánnyal, a vasorrú bábával, elnyerhetjük a Világszép nádszálkisasszony kezét, a Többsincs királyfi mátkája lehetünk és ásó-kapa-nagyharang által Hencidától Boncidáig boldogan élhetünk, míg meg nem halunk. Ezeket hallgatva, olvasva a gyermekekben elmélyül az anyanyelv szeretete, rögződik az erkölcsi jó iránti elköteleződés, felkészülnek a problémákkal való szembenézésre, és főként arra, hogy ha becsületesen megküzdenek céljaikért, a nehézségek árán győzni fognak.

Ezt a szimbolikus üzenetet rejti magában az idei, a többéves hagyománnyal bíró VI. Hol volt hol nem volt… c. mesefesztivál, mely keretén belül a Komáromi Regionális Művelődési Központ a gyermekek művelődésére, a szülőföld tiszteletére, a család szeretetére irányuló törekvést éppúgy át szerette volna adni a diákoknak, mint ahogy tette ezt a nagy mesemondó több mint száz évvel ezelőtt. A Komáromi járás magyarajkú tanulói számára Komárom Város pénzügyi támogatásával is megrendezett képzőművészeti és mesemondó verseny Benedek Elek meséi témában, az előző évhez hasonlóan, a virtuális térben valósult meg.

Rendkívül örvendetes számunkra, hogy ez a pandémiával nehezített időszak sem vetett gátat a tehetségüket bemutatni vágyó gyermekek versenyzési akarásának, minek köszönhetően 130 kreatív alkotás és 12 mesemondó videofelvétel a tálentumát bizonyítva tette gazdagabbá a kisebbségi kultúra örökségét. A szép számban és adottságban bővelkedő versenyművek tekintetében azok minősítése nehezített formában, szintén virtuális térben zajlott. A szakmai zsűri Szabó Csekei Tímea, Mgr. Misák Éva, Mgr. Spátay Adriana és PaedDr. Vas Katalin személyében 32 díjat és 24 elismerő oklevelet ítélt oda, ezen kívül egy alkotás KRMK igazgatói díjban is részesült. Az említett számok nemcsak a Komáromi járás megannyi tehetséges gyermek jelenlétét bizonyítják, hanem e mesefesztivál létének és szervezésének szükségességét is, mely mindezeknek köszönhetően az elkövetkezőkben is a reménységek felkarolását, ösztönzését, tudásgyarapítását hivatott folytatni.

A művészlelkületű rajzok által megjelenített csodálatos mesevilágot virtuális kiállítás formájában a honlapunkon, YouTube, illetve Facebook csatornánkon tárjuk Önök elé.

A képzőművészeti verseny minden kategóriájának 1., 2. és a 3. helyezettű, Zsűri díjas és a KRMK igazgatói díjas alkotása továbbjutott a megyei fordulóra, mely 2021. november 26-án, elektronikus módon történik Nyitra Megye Művelődési Központjában.

 

A mesemondó verseny felmenő jellege idén a járási fordulóval zárult.

 

Minden résztvevőnek szívélyesen gratulálunk, a továbbiakban pedig sok szerencsét és alkotókedvet kívánunk!

Mgr. Himpánová Terézia
a kisebbségi kultúra koordinátora és metodikusa
projektek, statisztikák

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648

E-mail:
terezia.himpanova@ros-komarno.sk
himpanova.osveta@gmail.com

Esemény részletei

1. november 2021 10:56
30. november 2021 23:30