Táto udalosť je už neaktuálna

V. Rozprávkový festival – KDE BOLO, TAM BOLO … – VÝSLEDKY

Vplyv rodiča a rodiny rozvíja u dieťaťa schopnosť nájsť zmysel života. Potom nasleduje správne prenesené kultúrne dedičstvo, v čom veľkú úlohu hrá aj rozprávka. Svet rozprávok neodzrkadľuje len fantáziu, ale aj zmýšľanie detí. Obraz, ktorý si o svojom prostredí plnom dobrých a zlých obrov, víl a ježibáb  vytvárajú, im pomáha vysvetľovať domnienky a pochopiť fungovanie sveta. Tento názor vyslovil aj Bruno Bettelheim, detský psychológ, ktorý počas analýzy rozprávok píše: „Rozprávka nielen zábavu ponúka dieťaťu, ale rozvíja aj jeho sebapoznanie a podporuje jeho rozvoj osobnosti“. Svet rozprávok o vílach dáva ľudom taký hodnotový systém, aký aj Regionálne osvetové stredisko v Komárne poskytlo v rámci tohtoročného rozprávkového festivalu V. Kde bolo, tam bolo…, a ako to rozprávky ponúkajú už sto alebo päťsto rokov dozadu. Našim cieľom je, aby sa vyvinuli v škôlkaroch a školákoch základné morálne kategórie, aby chceli a vedeli rozlíšiť dobro aj zlo vo svojom rozhodovaní. Práve rozprávky o vílach, ktoré sa po stáročia formovali, nesú v sebe odkaz integrujúci sa do základnej emočnej inteligencie detí. Práve tieto morálne cnosti ich sprevádzajú po celý život. Pre deti zo škôl a škôlok s vyučovacím jazykom maďarským okresu Komárno sa tento rok súťažný festival vo výtvarnej tvorbe a prednese rozprávok realizoval vo virtuálnom prostredí. Prihlásených bolo 118 kresieb detí s výtvarno-umeleckým nadaním a 9 videonahrávok malých rozprávačov.

Je pre nás veľkým poteším, že epidemiologické opatrenia neodradili súťažiacich od nádhernej kreatívnej tvorby a svojimi dielami obohatili dedičstvo menšinovej kultúry nášho regiónu. Na našej webovej stránke sa s vami virtuálnou formou podelíme o magický svet imaginárnych, zázračných bytostí očami detí.

Do krajskej súťaže, ktorá sa uskutoční on-line 27. novembra 2020 na Krajskom osvetovom stredisku v Nitre, postúpilo vo výtvarnej časti 1., 2. a 3. miesto v každej kategórii.

Postupnosť súťaže v prednese rozprávok tento rok okresným kolom končí.

Každému účastníkovi srdečne blahoželáme a do budúcnosti prajeme veľa šťastia a tvorivej nálady!

Mgr. Terézia Himpánová
koordinátor a metodik pre menšinovú kultúru
projekty, štatistika

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648

E-mail:
terezia.himpanova@ros-komarno.sk
himpanova.osveta@gmail.com

Detaily podujatia

9. novembra 2020 14:57
27. novembra 2020 17:30
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");