The event is expired

A szülő és a család hatása fejleszti ki a gyermekben a képességet, hogy megtalálja élete értelmét, ezután következik a gyermeknek megfelelő módon átadott kulturális örökség, melyben nagy szerepet vállal a mese is. A mesék világa nemcsak a gyermek fantáziáját tükrözi, hanem a gondolkodását is; azt a képet, amit a környezetéről – amely tele van jó és gonosz óriásokkal, tündérekkel és vasorrú bábákkal – alkot, és azokat a magyarázó meglátásokat, amelyek ennek a világnak a működését számára érthetővé teszik. Ezt támasztja alá Bruno Bettelheim gyermekpszichológus is, aki a mesék elemzésének során azt írja: „A mese nemcsak szórakozást nyújt a gyermeknek, hanem fejleszti önismeretét, és elősegíti személyiségének fejlődését”. A tündérmesék világa egy olyan emberközpontú értékrendet közvetít, melyet az idei V. Hol volt, hol nem volt… c. mesefesztivál keretén belül a Komáromi Regionális Művelődési Központ éppúgy át szeretett volna adni a gyermekeknek, mint ahogy tették ezt száz vagy ötszáz éve. Szeretnénk, ha kiépülnének az óvodásokban, kisiskolásokban az alapvető erkölcsi kategóriák, hogy meg akarják és meg is tudják különböztetni egymástól a jót és a rosszat, és döntéseiket, tetteiket is ez határozza meg. A sok századokon át csiszolódó tündérmesék éppen erre képesek: ugyanis üzeneteik beépülnek a gyerekek érzelmi intelligenciájába, és egész életre kihatóan sugározzák onnan az erkölcsi jó iránti elkötelezettséget. A Komáromi járás magyarajkú gyermekeinek számára rendezett képzőművészeti és mesemondó verseny a tündérmesék témájában idén a virtuális térben valósult meg, 118 művészlelkületű diák rajzával és 9 mesemondó videofelvételével.

Külön öröm számunkra, hogy ez a járványügyileg nehezített időszak sem gátolta meg a kvalitásaikat bemutatni vágyó gyermekeket a megmérettetésben, így kreatív műveikkel és tehetségükkel gazdagabbá tették a kisebbségi kultúra örökségét. A beérkező képzőművészeti alkotások és a videofelvételre feljátszott mesemondások által képzeletben létező, csoda lényekből álló varázslatos világ tárult elénk, melyet virtuális kiállítás formájában a honlapunkon osztunk meg Önökkel.

A képzőművészeti verseny minden kategóriájának 1., 2. és a 3. helyezettű alkotása továbbjutott a megyei fordulóra, mely 2020. november 27-én, elektronikus módon történik a Nyitra Megye Művelődési Központjában.

A mesemondó verseny felmenő jellege idén a járási fordulóval zárult.

 

Minden résztvevőnek szívélyesen gratulálunk, a továbbiakban pedig sok szerencsét és alkotókedvet kívánunk!

Mgr. Himpánová Terézia
a kisebbségi kultúra koordinátora és metodikusa
projektek, statisztikák

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648

E-mail:
terezia.himpanova@ros-komarno.sk
himpanova.osveta@gmail.com

Címkék:

Esemény részletei

9. november 2020 15:02
27. november 2020 17:30