Táto udalosť je už neaktuálna

Tatabánya, Lakitelek, Komárno, spolupráca, osveta, kultúra – tieto slová a názvy prezentujú progresívne iniciatívy Regionálneho osvetového strediska v Komárne v rámci rozširovania cezhraničnej spolupráce a pracovných partnerských vzťahov.

Významným krokom Regionálneho osvetového strediska v Komárne k upevňovaniu medzinárodných vzťahov v osvetovej činnosti bolo prvé stretnutie s pracovníkmi Komárňansko-ostrihomského župného riaditeľstva Národného osvetového inštitútu so sídlom v Tatabányi, kde sme zanalyzovali možnosti spolupráce jednotlivých strán a prekonzultovali ďalšie postupy pre úspešné realizovanie budúcich spoločných projektov.

K prehlbovaniu družobných vzťahov prispelo prijaté pozvanie partnerskej organizácie na podujatie spojené s návštevou operatívnej kmeňovej organizácie osvetovej siete v Maďarskej republike sídliacej v malebnej oblasti Báčsko-malokumánskej župy v Tiszakécsskom okrese v Lakitelek. Prehliadka ústredia Národného osvetového inštitútu, Ľudovej univerzity, areálu Hungarikum Liget v Tőserdő poskytla priestor pre komárňanských osvetových metodikov, zahraničných zástupcov samospráv a kultúrnych spoločenstiev na spoznávanie chodu inštitúcií, miestnych prírodných daností a kultúrnych zaujímavostí. Stretnutie ponúklo príležitosť na vytvorenie základov ďalšej spolupráce medzi zúčastnenými.

V rámci ďalšieho rozvoja a podpory menšinovej kultúry a cezhraničnej spolupráce Regionálne osvetové stredisko v Komárne prijalo návštevu z osvetovej inštitúcie pôsobiacej v Maďarsku, ktorá je ekvivalentom osvetových stredísk na Slovensku. Pozvanie na 28. ročník krajskej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej filmovej tvorby pod názvom CINEAMA 2020, uskutočnenej dňa 18. augusta 2020 v Kine TATRA v Komárne, prijali predstavitelia spomínanej partnerskej organizácie z Tatabányi. Oboznámili sa so systémom našej metodickej práce a štruktúrou postupových súťaží vyhlásených Národným osvetovým centrom v Bratislave (NOC). Po prehliadke amatérskych filmov prebiehal odborný dialóg za prítomnosti riaditeľov, metodikov regionálnych osvetových stredísk v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja a odborného pracovníka pre filmovú tvorbu NOC Pavla Smejkala. Podujatie pripravilo pôdu zástupcom na vzájomné zoznamovanie, nadväzovanie odborných kontaktov a prezentovanie kultúrnych hodnôt.

Pred ukončením stretnutia Regionálneho osvetového strediska v Komárne a jeho partnerskej organizácie z Tatabányi sa diskutovalo o možnostiach ďalšej spolupráce v rámci záujmovej umeleckej činnosti a vzdelávania, prezentácie domáceho umenia v zahraničí, príprave nových spoločných projektov a podujatí za účelom podpory maďarskej menšinovej kultúry v komárňanskom regióne. Takáto forma spolupráce má veľký rozvojový potenciál, ktorý upevňuje kultúrny dialóg na medzinárodnej úrovni.

Značky:

Detaily podujatia

24. októbra 2020 8:35
24. októbra 2020 8:35
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");