Táto udalosť je už neaktuálna

Podujatie zrušené

Milujeme veľké kultúrne a spoločenské podujatia

Často sú sprevádzané hudbou, naplnené radosťou a úsmevom. Hudba ich obohacuje, umocňuje emotívnosť a celkový zážitok. Dychová hudba je oddávna súčasťou významných vojenských, mestských i dedinských udalostí. Jej príznačný zvuk a nezameniteľný charakter vtláča svoju pečať každému poslucháčovi. Dychovka je neoddeliteľnou súčasťou každej ľudovej zábavy i veselice, ale zohráva významnú úlohu aj pri svadbách a pohreboch. Prakticky nás sprevádza celým životom tak prirodzene akým je život sám. Dychové hudby vo svojich radoch prechovávajú zanietených ľudí rôznej vekovej kategórie, ktorí ju neustále zveľaďujú a rozvíjajú. Venujú sa jej malé deti, ale aj skúsení seniori.

Možnosť odprezentovať svoje úsilie amatérskym umelcom ponúka Regionálne osvetové stredisko v Komárne na 26. ročníku Krajskej postupovej súťaži a prehliadke detských, mládežníckych a malých dychových hudieb OdDYCHpoDYCH,  ktorá je určená všetkým dychovým kapelám z územnej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti dychovej hudby.

Všetkých milovníkov dychovej hudby radi privítame 15.10.2021 o 13:00 v Dome Matice slovenskej v Komárne na súťažnej prehliadke a zároveň aj verejnom koncerte.

Odborná porota v tento deň vyberie najlepšie dychové hudby, ktoré 13. – 14. novembra budú náš kraj  reprezentovať v Lednických Rovniach a v Púchove na celoštátnej súťaži OdDYCHpoDYCH 2021.

Podujatie, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, plánujeme realizovať za dodržiavania všetkých aktuálnych pandemických opatrení.

Pavol Litauszki
metodik pre hudbu a spev
organizačný pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0911 204 031

E-mail:
pavol.litauszki@ros-komarno.sk
litauszki.osveta@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

15. októbra 2021 9:38
15. októbra 2021 9:38
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");