Táto udalosť je už neaktuálna

Metodika ľudových tancov Podunajska IV.

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pozýva vedúcich i členov folklórnych kolektívov, tanečných pedagógov folklórnych zoskupení, základných umeleckých škôl, tanečných krúžkov materských škôl, či pedagógov základných škôl Nitrianskeho kraja na doplnkové odborné vzdelávanie Metodika ľudových tancov Podunajska IV. v rámci projektu KREATIV 2023.

Počas troch jednodňových workshopov a jedného dvojdňového sústredenia sa formou teoretických a praktických cvičení pod vedením odborných lektorov budeme venovať metodike nácviku ľudového tanca, typológii tradičných ľudových tancov, základom choreografie a tanečnej improvizácii. Podujatie bude zamerané na zveľaďovanie a uchovávanie prejavov tradičnej tanečnej ľudovej kultúry regiónu Podunajska, výučbu tanečného folklóru vo folklórnych kolektívoch pre deti, mládež, dospelých. Na základe novonadobudnutých poznatkov a  zručností v oblasti tanečného folklóru získajú folklórne kolektívy inšpiratívne impulzy odbornejšie spracovať autentický materiál ľudového tanca, ktorý pretavia do svojich choreografií a prezentáciou ich posúvať do povedomia širšej verejnosti.

Garantom a lektorom workshopu je István Katona, folklorista, tanečník, hudobník choreograf, pedagóg a etnológ, v rokoch 1983 – 1987 umelecký riaditeľ a choreograf vo folklórnom súbore Mladé srdcia, dnes známe ako Tanečné divadlo Ifjú Szivek v Bratislave.

Jednodňové workshopy sa budú konať v termínoch 06.10., 13.10. a 18.10.2023 a dvojdňové sústredenie  27. – 28. 10. 2023.

 

Organizačné pokyny a záväzná prihláška

Uzávierka prihlášok: 30. 09. 2023 (sobota)

Počet miest je obmedzený.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - Hlavný partner

Tamara Bátorová
metodik pre folklór a regionálnu tradičnú kultúru
administratívny pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648

E-mail:
tamara.batorova@ros-komarno.sk
batorova.osveta@gmail.com

Detaily podujatia

6. októbra 2023 0:00
31. októbra 2023 23:30
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");