Táto udalosť je už neaktuálna

„Fotografiami darujete radosť“

 Regionálne osvetové stredisko v Komárne, ako hlavný organizátor, pripravilo aj vďaka finančnej podpore Národného osvetového centra v Bratislave a Mesta Komárno vyhodnotenie súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby Komárňanské FOTO Spektrum 2022. Po dvoch rokoch sme sa 1. apríla 2022 stretli klasicky prezenčne v priestoroch Mestského kultúrneho strediska Béni Egressyho v Komárne.

Odborná porota v zložení Gabriel Kosmály – predseda poroty, František Holop a Marek Janíček členovia, ocenila pestrosť prihlásených fotografií, vyzdvihla ich počet a kvalitu. Súťažná kolekcia pozostávala z 178 fotografií od 29 autorov. Po piatich hodinách rozhodovania porota udelila 21 cien, 14 čestných uznaní, jednu cenu udelili aj riaditeľka Regionálneho osvetového strediska v Komárne Mgr. Viera Vlčková a odborná porota. Krajskú súťaž AMFO 2022, ktorá sa bude konať 2. júna 2022 v Nových Zámkoch obohatíme kolekciou 68 ocenených fotografií.

Pri tejto príležitosti Regionálne osvetové stredisko ocenilo dlhoročnú prácu s mládežou a Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským Pribeta Alapiskola Perbete i jej  riaditeľke Mgr. SZABÓ EDITE udelila ĎAKOVNÝ LIST za aktívnu prácu s mladými neprofesionálnymi fotografmi. Žiaci tejto školy každoročne v mládežníckych kategóriách pridávajú súťaži Komárňanské FOTO Spektrum na príťažlivosti, rôznorodosti, svojráznej jedinečnosti a kreativite. Veríme, že aj takouto formou napomôžeme rozvoju a napredovaniu talentovaných fotografov.

Malý odkaz predsedu odbornej poroty súťažiacim

V týchto ťažkých časoch ste vytvorili práce, ktoré určite inšpirujú a obohatia veľké množstvo divákov. Vašimi fotografiami darujete radosť a neraz i lásku svojmu okoliu. Som rád a cítim sa aj sám obohatený po vzhliadnutí vašich fotografií, ktoré obsahujú široké spektrum imaginácie. Od prvotných, niekedy aj popisných zobrazení, cez tvorivé hľadanie obsahu, až po vyzreté umelecké diela. Niektorí z vás nielen zaznamenávate krásu, ale ju aj tvoríte, čo je ušľachtilou podstatou umenia.“ (Gabriel Kosmály)

Aktuálna výstava v priestoroch MsKS Bény Egressyho v Komárne vám dá príležitosť nahliadnuť do aktuálnej tvorby našich neprofesionálnych fotografov. Výstavu 129 zaujímavých fotografií si môžete pozrieť do 22. apríla 2022 počas otváracích hodín MsKS BE.

 

01.04.2022

Komárňanské FOTO Spektrum 2022

Srdečne pozývame všetkých milovníkov fotografie na vernisáž a slávnostné vyhodnotenie súťaže a výstavy Komárňanské FOTO Spektrum 2022, ktoré je okresným kolom 50. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2022.

Výstavu otvoríme 1. apríla 2022 o 17:00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku Béni Egressyho v Komárne.

Pre všetkých prihlásených autorov bude v ten istý deň o 16.00 hod. pripravený rozborový seminár. Tu budú mať možnosť fotografi porozprávať sa s porotou a počuť ich názor na svoju prácu.

Povinnosť nosiť respirátor na hromadných podujatiach zostáva naďalej zachovaná, preto Vás prosíme o dodržiavanie tohto nariadenia ÚVZ SR.

Výstava potrvá do 22.04.2022.

Tešíme sa na stretnutie!

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

1. apríla 2022 14:05
30. apríla 2022 14:05
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");