The event is expired

„A fényképeikkel örömöt ajándékoznak”

A Komáromi Regionális Művelődési Központ, főszervezőként, a pozsonyi Nemzeti Művelődési Központ és Komárom Város pénzügyi támogatásának is köszönhetően valósította meg a Komáromi FOTO Spektrum 2022 című amatőr fényképészeti alkotások versenyének kiértékelését. Két év elteltével, 2022. április 1-én hagyományos jelenléttel találkozhattunk a komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központban.

A szakmai zsűri, Kosmály Gabriel elnökként, Holop Ferenc és Janíček Marek tagként értékelte a beküldött fotográfiák sokféleségét, kiemelte azok számát és minőségét. A versenykollekció 29 szerző 178 fényképét tartalmazta. Az öt óra hosszig tartó bírálást követően 21 díj, 14 elismerő oklevél, valamint egy-egy a Komáromi Regionális Művelődési Központ igazgatónője, Mgr. Vlčková Viera és az ítészek által adományozott díj született. Az Érsekújvárban, 2022. június 2-án sorra kerülő AMFO 2022 megyei versenyt 68 díjazott művel gazdagítjuk.

Ez alkalommal a Komáromi Regionális Művelődési Központ az ifjúsággal folytatott hosszú távú foglalkozást méltatta, így a tizenéves amatőr fényképészekkel történő aktív munkáért Köszönőlevélben részesítette a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Pribeta – Alapiskola Perbete intézményét és annak igazgatónőjét, Mgr. SZABÓ EDITET. Az iskola diákjai az ifjúsági kategóriában a Komáromi FOTO Spektrum versenyének vonzerejét, sokszínűségét, különleges egyediségét és kreativitását minden évben növelik. Bízunk abban, hogy ezáltal is segítjük a tehetséges fotósok fejlődését és előrehaladását.

A zsűrielnök rövid üzenete a versenyzők számára

„E nehéz időkben olyan műveket készítettek, melyek bizonyára ösztönzik és gazdagítják a nézőközönség nagy tömegét. Fényképeikkel örömöt és nem egyszer szeretetet is ajándékoznak a környezetüknek. Boldog vagyok és magam is elvarázsolódtam az Önök, a képzelet széles skáláját, az eredeti, olykor leíró jellegű ábrázolásoktól a kreatív tartalomkeresésen át egészen a kiforrott műalkotásokig, tükröző alkotásai megtekintése után. Néhányan Önök közül nemcsak érzékelik a szépséget, hanem meg is ragadják, létre is hozzák, mely a művészet nemes lényege.“  (Kosmály Gabriel)

A komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központ helyiségeiben zajló időszerű kiállítás lehetőséget kínál az amatőr fényképészeink jelenlegi alkotásainak a megtekintésére. A 129 figyelemreméltó mű az EB Vmk nyitvatartása alatt, 2022. április 22-ig látogatható.

 

2022.04.01

Komáromi FOTO Spektrum 2022 – ünnepélyes megnyitó

Minden fotográfiát kedvelőt szívélyesen meghívunk az AMFO 2022 elnevezésű, az amatőr fényképészeti alkotások országos felmenő jellegű seregszemléje és kiállítása 50. évfolyama járási fordulójának, a Komáromi FOTO Spektrum 2022 ünnepélyes eredményhirdetésére és kiállításmegnyitójára, mely 2022. április 1-én 17:00 órai kezdettel valósul meg a komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központban.

Ugyanezen a napon 16:00 órakor kerül sor a bejelentkezett szerzők számára az elemzői szemináriumra, ahol lehetőség nyílik a zsűrivel való beszélgetésre illetve a munkák véleményezésének meghallgatására is.

Továbbra is érvényben van a tömegrendezvényekre vonatkozólag az FFP2-maszk kötelező jellegű viselése, ezért kérjük Önöket az SZKKH (ÚVZ SR) erre vonatkozó rendeletének a betartására.

A kiállítás 2022. 04. 22-ig tekinthető meg.

Örülünk a találkozásnak!

Mačicová Jana
a művészet, a fényképészet, a film, a kreatív műhelyek, klubok és szakkörök és a marginalizált csoportok metodikusa
promóciós munkák

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Címkék:

Esemény részletei

1. április 2022 1:00
30. április 2022 23:30
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");