Táto udalosť je už neaktuálna

Komárňanské FOTO Spektrum 2020 nespí

 

Umenie nespí. Fotografi, výtvarníci, sochári, filmári tvoria, galeristi a pracovníci v kultúre pracujú. A to aj napriek neistote a prísnym opatreniam, ktoré kvôli pandémii na dlhé týždne zavreli galérie, múzeá aj výstavné siene. Po prvotnom šoku sa mnohé výstavy a podujatia presunuli do online priestoru.

Situácia je však napriek tomu stále ťažká. No v týchto časoch neistoty po uvoľneniach, sa dostáva do akého takého normálu. A my môžeme, aj keď s obmedzeniami pomaly začať s výstavami.

 

Regionálne osvetové stredisko v Komárne, ako hlavný organizátor, pripravilo aj vďaka finančnej podpore Mesta Komárno vyhodnotenie súťaže Komárňanské FOTO Spektrum 2020 najprv trochu inak a inovatívne. V priebehu posledného marcového týždňa zverejnilo všetky fotografie a výsledky na FB stránke, kompletne zoradené do virtuálnej výstavy. Aj keď sme sa snažili fyzickú výstavu nahradiť virtuálnou, bola to len malá náhrada za to ozajstné výstavné krásno z galérie.

Odborná porota v zložení Ivan Kelement – predseda poroty, František Holop a Ladislav Vallach, ocenila rôznorodosť prihlásených fotografií, vyzdvihla ich počet a kvalitu. Súťažná kolekcia pozostávala z 269 fotografií od 35 autorov. Po piatich hodinách rozhodovania porota udelila 6 prvých, 6 druhých a 6 tretích miest. Ďalej 6 čestných uznaní, jednu cenu udelili aj riaditeľka Regionálneho osvetového strediska v Komárne Mgr. Viera Vlčková a riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Béni Egressiho v Komárne Mgr. art. Róbert Lakatos. Porota tento rok ocenila 45 najlepších fotografií a jednu multimediálnu prezentáciu, ktoré postúpili do krajskej súťaže v Nových Zámkoch.

Mimoriadna situácia však trvala naďalej, ale už nám, aj keď s obmedzeniami, umožnila 2. júna 2020 v priestoroch MsKS Bény Egressyho v Komárne fyzicky oceniť tých najlepších. Aj verejnosti chceme ukázať aktívnu prácu a radosť z fotiek našich neprofesionálnych fotografov.  Výstavu si verejnosť môže pozrieť do konca júna počas pracovných dní od 12:30 do 16:00 hod.

Komárňanské FOTO Spektrum 2020 – otvorenie výstavy

Milí fotografi,

tento ročník Komárňanského FOTO Spektra 2020 má trochu inú príchuť a náladu. Všetky kultúrne podujatia ovplyvnila mimoriadna situácia súvisiaca s koronavírusom, ktorý zmenil náš každodenný život a hlavne kultúru. Aj keď sme sa snažili fyzickú výstavu nahradiť virtuálnou na našich stránkach a sociálnych sieťach, je to len malá náhrada za to ozajstné výstavné krásno z galérie.

O to srdečnejšie vás pozývame na slávnostné vyhodnotenie súťaže, ktoré sa bude konať v tradičných priestoroch Mestského kultúrneho strediska Béni Egressyho v Komárne 2. 6. 2020 o 17.00 hod.

 

Nakoľko však pretrvávajú obmedzenia pre organizovanie kultúrnych podujatí musíme dodržať nasledovné podmienky:

– do MsKS vstupujte len s ochranou tváre (rúško, šál, šatka)

– pri vchode si prosím vydezinfikujte ruky

– vernisáže sa môže zúčastniť len súťažiaci (bez sprievodu), nakoľko musíme dodržať odstupy a máme povolenú účasť pre 50 osôb.

– neplnoletí účastníci môžu prísť v sprievode jedného dospelého

– na vernisáži nebude možné podávať občerstvenie

 

Verím, že aj napriek obmedzeniam si o to viac užijeme krásny podvečer.

Výstava bude prístupná verejnosti minimálne do konca júna a to je príležitosť pre vašu rodinu, priateľov a známych, aby ste si ju spoločne pozreli.

 

Link na virtuálnu výstavu a výsledky.

https://www.facebook.com/pg/ros.komarno/photos/?tab=album&album_id=3103771386308519

https://www.facebook.com/pg/ros.komarno/photos/?tab=album&album_id=3125362134149444

https://www.youtube.com/watch?v=USAUIkKW0hQ&t=192s

Všetkým oceneným srdečne gratulujeme a tešíme sa na stretnutie!


 

Komárňanské FOTO Spektrum 2020 – vyhlásenie výsledkov

Nakoľko nám dnešná situácia v súvislosti s COVID 19  nedovolí usporiadať výstavu našej súťaže Komárňanské FOTO Spektrum 2020 pre verejnosť, pristúpili sme k inému, inovatívnemu riešeniu.

Keďže sme stihli zorganizovať zasadnutie odbornej poroty výsledky máme a to je dôležité!

Od pondelka 23.03.2020 budeme postupne, každý deň, na našej FB stránke zverejňovať podľa skupín najlepšie fotografie a aj výsledky súťaže.

Keď sa situácia vráti do normálu, výstavu dodatočne v priestoroch Mestského kultúrneho strediska Béni Egressyho v Komárne usporiadame a o termíne vás budeme včas informovať.

 

Všetkým prajeme pevné zdravie a veľa nových inšpirácií!!!

 


Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje Komárňanské FOTO Spektrum 2020, ktoré je okresným kolom 48. ročníka postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2020.

 

Prihlásiť sa môžete vytlačenými fotografiami nie staršími ako 3 roky vo formáte 30 x 40 cm (aj 30 x 45 cm) a jeho odvodeniny pri zachovaní rozmeru dlhšej strany; ako aj štvorcový rozmer 30 x 30 cm. Odporúčame, aby obrazová časť pokrývala celú plochu, bez rámov, okrajov a pasparty. Limit pre jednotlivé fotografické diela je maximálne 5 fotografií v kategórii čiernobielej fotografie, 5 fotografií v kategórii farebnej fotografie, 3 multimediálne prezentácie a jeden súbor v kategórii Cykly a seriály od jedného autora. Limit pre kategóriu Cykly a seriály je minimálne 3 a maximálne 5 fotografií obsahovo i formálne jednotných.

Prihlásiť sa môžete v nasledovných kategóriách:

I. veková skupina: autori do 16 rokov

a. kategória: čiernobiela fotografia

b. kategória: farebná fotografia

II. veková skupina: autori do 21 rokov

a. kategória: čiernobiela fotografia

b. kategória: farebná fotografia

III. veková skupina: autori nad 21 rokov

(okrem poslucháčov a absolventov študijného odboru fotografia)

a. kategória: čiernobiela fotografia

b. kategória: farebná fotografia

Pre všetky tri vekové skupiny bez rozlíšenia veku

c. kategória: multimediálna prezentácia

d. kategória: cykly a seriály

 

Pre všetkých, ktorí sa chcú tejto postupovej súťaže zúčastniť, prikladáme PROPOZÍCIE s potrebnými informáciami.

 

Termíny Komárňanského FOTO Spektra:

Uzávierka odovzdávania prác:  6. marec 2020

Slávnostné vyhodnotenie a otvorenie výstavy: 1. apríl 2020

o 17 00 hod. MsKS v Komárne

Výstava potrvá do: 24. apríla 2020

 

Štítky na identifikáciu fotografií.

 

Do súťaže sa prihlasuje už len ELEKTRONICKY na stránke Národného osvetového centra v Bratislave https://www.nocka.sk/ v sekcii Súťaže a prehliadky – AMFO – Chcem sa prihlásiť – Nitriansky kraj – Komárno regionálne kolo

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

2. júna 2020 17:00
30. júna 2020 23:00
Mestské kultúrne stredisko, Hradná, Komárno
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");