Prebiehajúce podujatie

Regionálne osvetové stredisko aj v roku 2021 organizuje v pravidelných týždenných cykloch počas celého roka krúžok komornej hry pre saxofonistov pod názvom Comorrasax.  Predmetom krúžku je spoločná hra v zoskupeniach duo, trio alebo kvartet. V repertoári sa nachádzajú diela klasickej hudby a jazz.  Spoločným hraním sa zdokonaľuje cit pre kolektívnu spoluprácu a zodpovedný prístup pri príprave. Účastníci krúžku s vypracovaným repertoárom môžu vystúpiť a propagovať komornú hru na rôznych kultúrnych podujatiach organizovaných ROS v Komárne alebo mestom Komárno. Svojou činnosťou vzbudzujú záujem o hudbu a hru na dychovom hudobnom nástroji.

Pavol Litauszki
metodik pre hudbu a spev
organizačný pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0911 204 031

E-mail:
pavol.litauszki@ros-komarno.sk
litauszki.osveta@gmail.com

Značky:

Podrobnosti

28. februára 2021 14:19
30. júna 2021 14:19