Táto udalosť je už neaktuálna

Keď dostane amatérsky filmár skvelý nápad

Možno cestou do obchodu, alebo pri varení obeda či pri strážení detí… Je úplne jedno kde vás múza osloví, len ju treba poriadne silno chytiť za pačesy a popasovať sa s ňou. Je veľmi pravdepodobné, že sa zrodí dielo, ktoré sa svojou podstatou vymaní z bežného priemeru a inšpiruje, prekvapí alebo poteší iných. Veľkou výhodou amatérskych filmárov je ich nekonvenčnosť, široký rozhľad a porušovanie predpísaných pravidiel v prospech filmu, ktorému to dodá akýsi punc inakosti a originality. Práve takéto filmy vyhľadáva CINEAMA, súťaž venovaná neprofesionálnym filmovým tvorcom. Aj tento rok vytvorili diela, ktoré sme premietli 29.6.2021 v komárňanskom Kine Tatra.

Hlavný organizátor podujatia, Regionálne osvetové stredisko v Komárne, už po piaty krát pripravil krajskú súťaž CINEAMA 2021. Hlavným partnerom, ktorý súťaž z verejných zdrojov podporil bol Fond na podporu umenia, jej vyhlasovateľom a odborným garantom Národné osvetové centrum v Bratislave.

29. ročník súťaže hodnotila odborná porota v zložení: predseda Anton Szomolányi kameraman, režisér, vysokoškolský pedagóg a členovia Eva Javorská absolventka Akadémie umení v Banskej Bystrici a herečka, Vladislava Sárkány dokumentaristka, ktorá spolupracuje s RTVS, Stanislav Králik dokumentarista, režisér a Miroslav Ivan pedagóg na katedre animovanej tvorby VŠMU. Počas viac ako dvojhodinového premietacieho maratónu posudzovala diela 33 autorov a spoluautorov. Amatérski filmári nám ponúkli širokú paletu filmov: 4 hrané, 4 animované filmy, 8 experimentov a videoklipov 3 dokumentárne filmy a publicistiku i 1 minútový film, teda celkovo 20 príspevkov z celého Nitrianskeho kraja. Porota udelila 7 prvých, 6 druhých, 4 tretie miesta a 3 čestné uznania.

Vzdelávacia časť súťaže je pevnou súčasťou nášho podujatia. Tento rok sme pre autorov pripravili workshop na tému Dekupáž – príprava obrazového scenára „storyboardu“. Využili sme dlhoročné skúsenosti Mgr. Michala Vrbňáka v oblasti scenáristiky, ktorý tento proces našim účastníkom pútavo a podrobne vysvetlil. Všetci si prakticky vyskúšali prípravu obrazového scenára a tvorbu dejovej línie filmu.

Aj tohoročná krajská súťaž Cineama 2021 napomohla vyhľadávaniu nových talentov a zároveň vytvorila priestor na rozvoj umeleckej tvorivosti a technickej zdatnosti detí, mládeže i dospelých z celého Nitrianskeho kraja. Poskytla možnosť prezentácie a vzájomnej konfrontácie. V rámci vzdelávacej časti prispela k ďalšiemu rozvíjaniu vedomostí v oblasti umeleckej tvorby a procesu technického spracovania jednotlivých filmových diel.

Slová predsedu poroty:

„S ohľadom na situáciu covid boli víťazné filmy veľmi prepracované a na vysokej tvorivej úrovni. Komárňanská Cineama je tradične obsadená mladou generáciou tvorcov. Je potrebné oceniť aj to, že sa začínajú objavovať mená stálych tvorcov, ktoré sa každoročne opakujú. Veľmi silnou bola kategória hraných filmov a experimentom vo všetkých vekových kategóriách. Autori sa nesústreďovali na tradičné formy rozprávania, ale v dielach bolo cítiť tvorivé bádanie, ktoré sa snaží oddeliť od „youtuberskej“ tvorby. A aj preto majú takéto súťaže veľký význam.“

Celoštátna súťaž, na ktorú vás srdečne všetkých pozývame, sa bude konať 3.-5. septembra 2021 v Bardejovských kúpeľoch. Oceneným srdečne gratulujeme a do celoštátnej súťaže prajeme veľa šťastia!

Reportáž MSTV KN

CINEAMA 2021 – Pozvánka na verejné premietanie – 29.6.2021

Všetkých milovníkov amatérskeho filmu radi privítame 29.6.2021 o 9:00 v komárňanskom Kine Tatra na verejnom premietaní prihlásených snímkov do súťaže CINEAMA 2021.  Predstavíme vám tvorbu amatérskych filmárov Nitrianskeho kraja.

Odborná porota v tento deň vyberie tých najlepších, ktorí budú náš kraj na jeseň reprezentovať v Bardejove na celoštátnej súťaži CINEAMA 2021.

Súčasťou podujatia bude aj workshop pod názvom Dekupáž – príprava obrazového scenára „storyboardu“ s lektorom Mgr. Michalom Vrbňákom, ktorý vyštudoval VŠMU odbor Filmový a televízny strih. Pracoval ako postprodukčný a obrazový strihač v RTVS, TV Markíza aj TV Joj, momentálne sa venuje strihu na voľnej nohe.

Vstup voľný!

Projekt z verejných zdrojov podporil hlavný partner Fond na podporu umenia

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

1. júla 2021 11:30
31. júla 2021 11:02
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");