Táto udalosť je už neaktuálna

9. ročník História Komárna vzdialená i blízka

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s MV SR – Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Komárno vyhlasuje 9. ročník súťažno-vedomostného kvízu História Komárna vzdialená i blízka na tému Výsadné a marginalizované spoločenské skupiny v dejinách, ktorý sa uskutoční 12. októbra 2023 v priestoroch Štátneho archívu v Nitre, pracovisko Archív Komárno, Hradná 2, Komárno.

Kvíz je určený pre žiakov 9. ročníka základných škôl a osemročných gymnázií a študentov 1. ročníka stredných škôl okresu Komárno. Každá prihlásená škola si vytvorí trojčlenné súťažiace družstvo s jedným náhradníkom. Podujatie bude prebiehať písomnou formou v trvaní 60 minút. Súťažné otázky budú zložené zo syláb v slovenskom aj maďarskom jazyku, ktoré každej škole pošleme emailom.

Podujatie bude realizované s finančným prispením Mesta Komárno.

Prihlášky zasielajte elektronicky do 29. 09. 2023 na batorova.osveta@gmail.com alebo na tamara.batorova@ros-komarno.sk.

 

Časový harmonogram – 12. 10. 2023

8.00 – 8.30 – Registrácia súťažiacich

8.30 – 9.30 – Súťažný kvíz

9.30 – 10.30 – Prehliadka priestorov archívu, Vyhodnocovanie kvízu

10.30 – 11.00 – Vyhlásenie výsledkov, odovzdanie ocenení

Tamara Bátorová
metodik pre folklór a regionálnu tradičnú kultúru
administratívny pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648

E-mail:
tamara.batorova@ros-komarno.sk
batorova.osveta@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

12. októbra 2023 7:32
13. októbra 2023 23:30
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");