Táto udalosť je už neaktuálna

8. ročník Týždeň rodiny

Pri príležitosti Svetového dňa rodiny pripravuje Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom v spolupráci s Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Komárne edukačné podujatie 8. ročník Týždeň rodiny.

Žiakom základných a stredných škôl okresu Komárno ponúkneme vzdelávacie podujatie vedené formou skupinovej práce i zážitkového učenia. Hlavnou témou bude rodina, najdôležitejšia hodnota, ktorá je miestom odovzdávania základných životných skúseností, kultúrneho, sociálneho i duchovného cítenia. Tematické zameranie podujatia bude Rodina a domáce násilie.

Termín: 13. – 17. máj 2024

Téma: Rodina a domáce násilie

Tamara Bátorová
metodik pre folklór a regionálnu tradičnú kultúru
administratívny pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648

E-mail:
tamara.batorova@ros-komarno.sk
batorova.osveta@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

13. mája 2024 14:28
17. mája 2024 23:30
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");