Táto udalosť je už neaktuálna

6. ročník COM-DANCE – Vyhlásenie súťaže

Regionálne osvetové stredisko v Komárne vyhlasuje okresnú súťaž moderného a módneho tanca 6. ročník COM-DANCE, ktorá je regionálnym kolom celoštátnej postupovej súťažnej prehliadky moderného a módneho tanca Deň tanca 2023.

Súťaž sa bude konať 3. marca 2023 v priestoroch Mestského kultúrneho strediska Béni Egressyho, Hradná 1, Komárno.

Určená je pre všetky kluby, skupiny, krúžky, kolektívy a sólistov moderného a módneho tanca okresu Komárno, ktorí nie sú členmi v žiadnej z tanečných organizácií ako je SZTŠ, IDO, SUTTS, AmaS a pre vekové kategórie MŠ, ZŠ, SŠ a dospelí. Cieľom je motivovať tanečné krúžky, súbory, kolektívy a sólistov  ako aj choreografov k tvorivej práci. Podujatie umožní konfrontáciu činorodých prístupov práce jednotlivých kolektívov a choreografov, metodicky usmerní a pomôže vedúcim a súťažiacim formou rozborového semináru.

Prihlášku je potrebné spolu s hudbou vo formáte MP3/MP4 zaslať do 3. februára 2023 na e-mail chytilova.osveta@gmail.com, alebo osobne doručiť na adresu Regionálne osvetové stredisko v Komárne, Petőfiho 2, 945 01 Komárno.

 

Tanečné kategórie:

1. Disco choreografie – choreografie, v ktorých dominuje disco tanečný štýl.

2. Hip-hop a break dance choreografie – choreografie, v ktorých dominujú tanečné štýly hip-hop, break dance, a pod..

3. Scénické a show choreografie – Choreografie vychádzajúce z tanečných techník: modern dance, balet , jazz dance. Tanečná produkcia s jasne definovanou témou, muzikálový tanec, tanečné epizódy, scénky. Choreografie revuálneho typu – kabaret, revue, paródia… Môže byť použitý akýkoľvek tanečný štýl.

4. Open choreografie – choreografie, v ktorých môže byť použitý akýkoľvek štýl, kombinácia viacerých tanečných štýlov.

5. Tance iných národov – patria sem všetky tance iných národov – národné tance ako napr. rómsky, írsky, Country, Latino a pod..

6. Mažoretky a cheer dance – všetky choreografie tanečných ukážok mažoretiek a roztlieskavačiek.

 

Dĺžka choreografií: do 4 minút.

 

Súťažné kategórie:

I.  kategória – deti I. vo veku do 6 rokov (MŠ)

II.  kategória – deti II. vo veku 6 – 10 rokov (1. stupeň ZŠ)

III. kategória – juniori vo veku 10 – 15 rokov (2. stupeň ZŠ)

IV. kategória  – mládež vo veku 15 – 20 rokov

V. kategória  – dospelí nad 20 rokov a seniori nad 50 rokov

 

Štartovné:

– malé skupiny 5,- €  (1 až 3 tanečníci)

– veľké skupiny 10,- € (4 a viac tanečníkov)

Účastnícky poplatok sa uhrádza pri prezentácii v deň súťaže.

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

S finančným príspevkom Mesta Komárno

Mgr. Daniela Bratská
metodik pre vzdelávanie, sociálnu prevenciu a tanec

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0911 204 031

E-mail:
daniela.chytilova@ros-komarno.sk
chytilova.osveta@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

3. marca 2023 8:00
3. marca 2023 7:39
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");