Táto udalosť je už neaktuálna

12. ročník Pohybom ku zdraviu

Regionálne osvetové stredisko v Komárne, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne a Univerzita J. Selyeho v Komárne – Katedra telesnej výchovy a športu  pozývajú škôlkarov na 12. ročník akcie zameranej na podporu pohybovej aktivity mladej generácie s názvom Pohybom ku zdraviu, ktorá sa bude konať 25. 10. 2023 v Športovom centre Univerzity J. Selyeho, Hradná 2, v Komárne.

V rámci akcie sú plánované:

  • 9.00 – 9.45 Pohybové hry a zážitkové aktivity zamerané na zdravý životný štýl pre deti z materských škôl s vyučovacím jazykom slovenským
  • 9.45 – 10.15 Pohybové cvičenie s hudbou – spoločná aktivita pre deti z materských škôl s vyučovacím jazykom maďarským a vyučovacím jazykom slovenským
  • 10.15 – 11.00 Pohybové hry a zážitkové aktivity zamerané na zdravý životný štýl pre deti z materských škôl s vyučovacím jazykom maďarským

Podujatie finančne podporilo Mesto Komárno

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

25. októbra 2023 0:00
25. októbra 2023 23:30
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");