Blog

Pestrosť, rôznorodosť a kvalita

Výtvarné spektrum 2024 a jeho 61. ročník pripravilo Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom aj tento rok. Otvorenie výstavy, rozborový seminár, slávnostné vyhodnotenie spojené s odovzdávaním cien oceneným a vernisáž sa konali 1. marca v priestoroch Zichyho Paláca Podunajského múzea v Komárne – Duna Menti Múzeum, Komárom. Hlavným partnerom a odborným garantom, ktorý podujatie finančne podporil, bolo Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry SR. Aj vďaka nemu bol tento ročník bohatý na účastníkov, výtvarné diela, sprievodné podujatia či ocenenia.

Do súťaže sa prihlásilo 50 neprofesionálnych výtvarníkov, ktorí prihlásili celkovo 117 výtvarných diel vo všetkých vekových skupinách a žánrových kategóriách. Práca odbornej je veľmi dôležitá a nesmierne náročná. Členovia musia dbať na rôzne kritéria, ako napríklad na silu výpovede diela, celkový výraz práce, osobitosť výtvarného stvárnenia a myšlienky diela, originalitu rukopisu a podanie myšlienky, alebo aj na proporčnú stavbu zobrazovaného predmetu, kompozíciu, farebné cítenie, či odolnosť proti komerčnému tlaku a vizuálnej povrchnosti. Aj na tieto a mnoho iných detailov sa sústredila porota, ktorá tento rok pracovala v zložení: Tímea Szabó Csekei (predseda), Hajnalka Lukács a Csilla Nagyová (členovia). Udelila 9 ocenení, 17 čestných uznaní, 1 cenu odbornej poroty a 1 cenu udelila aj riaditeľka ROS v Komárne.  Všetkých 50 ocenených diel postupuje do krajskej súťaže, ktorá sa bude konať 21.06.2024 v Topoľčanoch.

Sprievodným podujatím Výtvarného spektra bola výstava Farebné vlnenie Anny Stojanovovej výtvarníčky tvoriacej v Komárne. Tá sa už roky venuje tvorbe obrazov, ktoré pod jej rukami vznikajú jedinečnou technikou arttex (slovenský patent tvorby netkanej tapisérie). Základným materiálom je ovčia vlna, ktorá sa v chumáčikoch nanáša na podkladovú látku a finalizácia sa ukončuje fixáciou priemyselným strojom. Ankine obrazy obdivovali návštevníci výstav v Jelenci, Modrom Kameni a tešia svojich majiteľov nie len na  Slovensku, ale aj v Holandsku, Rakúsku či Dánsku.

Tento rok sa nám vďaka Národnému osvetovému centru podarilo zabezpečiť pre náš región zaujímavé ceny. Publikáciu Ne/udržateľní, ktorá obsahuje 60 tipov ako jemne zmeniť svoje rituály, a tak pomôcť zachrániť planétu. A prečo práve kniha o ekológii vo výtvarnej súťaži? Téma ekológie je veľmi aktuálna a dotýka sa nás všetkých. Okrem toho jej autorka, mladá umelkyňa Zuzana Gálová je rodáčka z Komárna. Vo svojej tvorbe sa venuje ilustráciám a spája digitálne a tradičné techniky tvorby. Každá jej ilustrácia v knihe obsahuje rozšírenú realitu. Posledné roky žila a tvorila aj s malou prestávkou počas pandémie v austrálskom Sydney. Čo je na tomto spojení ešte zaujímavé? Zuzana sa v roku 2013 zúčastnila ako súťažiaca našej súťaže Výtvarné spektrum, jej dielo Bodies bolo ocenené odbornou porotou. Týmto všetkým zanieteným výtvarníkom chceme odkázať, aby snívali a plnili si túžby spojené s maľovaním a tvorbou – nikdy nevieme kedy sa naše sny premenia na skutočnosť.

V sobotu 2. marca sa v Základnej umeleckej škole – Művészeti Alapiskola v Komárne konal workshop linorytu. Odborné a kreatívne zručnosti tu prihláseným účastníkom odovzdávala Hajnalka Lukács. Svojim prístupom a odvážnou témou výtvarníkom otvorila nové obzory do umenia a dodala inšpirácie do ďalšej tvorby.

 

Výstavu si verejnosť môže pozrieť počas otváracích hodín múzea do 23.03.2024.

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com