Blog

Változatosság, sokféleség és minőség

A 61. évfolyamú Képzőművészeti spektrum 2024 elnevezésű rendezvény idén is a Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom szervezésében valósult meg, melynek kiállításmegnyitójára, elemző szemináriumára és a díjátadással egybekötött ünnepélyes eredményhirdetésére 2024. március 1-én került sor a Podunajské Múzeum v Komárne – Duna Menti Múzeum, Komárom Zichy-palotájában. Az esemény legfőbb partnere, szakmai garansa, egyben pénzügyi támogatója a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Művelődési Központ. Ennek is köszönhetően az idei megmérettetés résztvevőkben, alkotásokban, kísérőrendezvényekben és díjakban is bővelkedett.

A versenybe, a teljes korcsoportot és a műfaji kategóriát tekintve, 50 amatőr képzőművész összesen 117 művel nevezett. A szakzsűri feladatköre nagyon fontos és rendkívüli módon nehezített. Számos követelményt kell tekintetbe venniük, mint az alkotás kifejezőerejét, a munka összképét, a művészi ábrázolás sajátosságát és gondolatiságát, a megjelenítés és az ötlet egyediségét, illetve az ábrázolás arányosságát és összetételét, a színérzéket, vagy akár az üzleti nyomással és a képi felületességgel szembeni ellenállást. Mindezekre, valamint számos más részletre ügyelve az ítészek, idén elnökként Csekei Szabó Tímea, tagként Lukács Hajnalka és Nagy Csilla személyében 9 díjat, 17 elismerő oklevelet, 1 zsűri díjat és a ROS v Komárne – Rmk, Komárom igazgatónője jóvoltából 1 igazgatói díjat adományoztak. Mind az 50 kitüntetett alkotás továbbjut a 2024. 06. 21-én Nagytapolcsányban zajló megyei fordulóba.

A megmérettetés kísérőrendezvényeként, Színes hullámzás címmel megtekinthetővé vált Stojanovova Anna, a Komáromban tevékenykedő, évek óta képalkotással foglalkozó képzőművész tárlata. Munkája eredményeképp egyei, arttex (szlovák szabadalmi oltalom a nem szőtt tapiszériára) technikával készült művek keletkeznek. Az alapanyag nyers birkagyapjú, mely gyapjúcsomók formájában kerül fel az alapszövetre, a véglegesítés pedig ipari gép általi rögzítéssel történik.

Anka festményeit megcsodálták a gímesi, a kékkői kiállításlátogatók, alkotásai pedig nemcsak szlovákiai, hanem holland, osztrák és dán tulajdonosokat is örvendeztetnek.

Idén, köszönhetően a Nemzeti Művelődési Központnak, kivételes jutalmakat sikerült régiónknak bebiztosítanunk, mint a Ne/udržateľní című kiadványt, mely a bolygónk megmentéséért, rítusaink óvatos megváltoztatását tekintve 60 ötletet fogalmaz meg. Miként kapcsolódik e versenyhez épp a környezettan témája? E tárgykör nagyon időszerű és mindnyájunkat érintő. Ezenfelül a szerzője, Zuzana Gálová komáromi születésű fiatal művész. Alkotásai a hagyományos és az elektronikus technikát ötvöző illusztrációkat tükrözik. A fent említett könyvben is ezt alkalmazta, az összes ábra magába foglalja a kiterjesztett valóságot. Az utóbbi években, a világjárvány okozta rövid megszakításokkal, Ausztráliában, Sydney-ben tevékenykedett. Még egy érdekesség, Zuzana a 2013-as Képzőművészeti spektrum című rendezvényünkön versenyzőként a Bodies elnevezésű művével díjazásban részesült. Ezúton szeretnénk minden lelkes képzőművésznek üzenni, merjenek a festészettel és az alkotással kapcsolatban álmodni és mindazokat teljesíteni is.

Szombaton, 2024. március 2-án a komáromi Művészeti Alapiskola termeiben Linómetszet címmel alkotóműhelyre került sor.  A feliratkozott jelenlévők Lukács Hajnalka által szakmai és kreatív ismeretekkel gazdagodtak, nézetei és választott témája további munkájukra ösztönző jelleggel bírt.

 

A Képzőművészeti spektrum 2024 tárlata a múzeum nyitvatartási ideje alatt 2024. 03. 23-ig látogatható.

Mačicová Jana
a művészet, a fényképészet, a film, a kreatív műhelyek, klubok és szakkörök és a marginalizált csoportok metodikusa
promóciós munkák

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");