Blog

Kreatívny týždeň v Búči opäť inšpiroval

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo letný umelecký workshop pre výtvarníkov, filmárov a fotografov Nitrianskeho kraja, ktorý sa konal prvý júlový týždeň. Zameraný bol na vzdelávanie odborníkmi a inšpiráciu do budúcej tvorby. Tretí ročník workshopu pod názvom VFFV 2023 tvoril jednu z aktivít projektu KREATIV 2023. Vďaka hlavnému partnerovi Fondu na podporu umenia, ktorý podujatie podporil z verejných zdrojov a Nitrianskemu samosprávnemu kraju.

Miestom tvorenia bola už tradične obec Búč (okres Komárno). Táborový rezort Vintop Karkó sa stal na týždeň tvorivým domovom amatérskych umelcov, ktorí hľadali skryté múzy svojho kreatívneho ja.

Novinky zo sveta fotografie priniesol účastníkom umelecký fotograf Gabriel Kosmály z Levíc. Bližšie vysvetlil: vizualizáciu nainscenovanej postavy alebo portrétu, symetriu vo fotografii – vizuálne etudy, vychádzajúce z krehkej rovnováhy obrazu, portrét inak – fotografovanie zábleskovým systémom v exteriéri spolu s apropriáciu vo fotografii.

Richard Aradský z Vrakúne, ktorý tvorí sochársku a objektovú produkciu, odovzdal svojim zverencom dlhoročné skúsenosti z oblasti priestorovej tvorby. Zameral sa na prácu v prírode, vytváranie objektov, štruktúr z prírodných materiálov nájdených v pracovnom teréne. „Umenie v prírode“ zostalo súčasťou areálu, ktoré potešia aj iných návštevníkov.

Výtvarník, grafik, ilustrátor Marian Lacko z Rimavskej Soboty, lektor výtvarnej dielne pripravil workshopy, ktorých témami boli: Kreslenie v tme – Maľovanie vo svetle, Maľovanie v tme – kreslenie v tme/svetle, Monotypia z prírodnín – otlačky všetkého čo nájdem, Monotypia z igelitu a textilu, Monotypia z otlačkov látok. Najzaujímavejšie a prekvapujúce diela vznikali pri tvorbe, keď výtvarníci maľovali „naslepo“.

Účastníci filmovej dielne už tradične tvorili pod vedením dokumentaristu Stanislava Králika z KomárnaAmatérskych filmárov od základov naučil ako sa na natáčanie pripraviť a ako kreatívne vytvoriť z podujatia krátky klip. Za krátky čas spoločne napísali scenár, zohnali hercov, naučili sa texty, postrihali nespracovaný materiál, pridali hudbu a počas záverečných prezentácií všetkých dielní uviedli premiéru čiernej komédie Otec.

Garantom podujatia bola historička umenia Tímea Szabó Csekei. Poskytla cenné znalosti a informácie, ktoré do tvorivého procesu priniesli viac nápadov či inšpirácií. Dokonca si zahrala aj v našej čiernej komédii.

Na záver už len malé zamyslenie. Tvoriť sa dá vždy, za každých podmienok, počasia či vnútorného alebo psychického rozpoloženia, len treba chcieť. Tvorba nám počas nepriaznivých období dodáva silu na ich prekonanie a naopak počas dobrých dní nám robí radosť, ktorú šírime vôkol seba a tým robíme svet krajším. Veríme, že sme amatérskym umelcom poskytli dostatok inšpirácie a nových pohľadov na záľuby, ktorým sa venujú. Pozitívne ohlasy účastníkov nás, hlavného organizátora, zaväzujú k plánovaniu ďalších ročníkov VFFV. Na spoločné tvorivé chvíle sa tešíme aj v roku 2024.

Čierna komédia - OTEC

Krátky klip VFFV 2023

Z verejných zdrojov podujatie podporil hlavný partner Fond na podporu umenia

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com