Blog

Kreatívne bez bariér v novom šate

Regionálne osvetové stredisko v Komárne (ROS KN) pripravilo v spolupráci so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne (ZPMP) projekt Kreatívne bez bariér IX. Po prvýkrát sa našim tvorivým priestorom od 21. do 25. augusta 2023 stal areál Parku kultúry, športu a voľného času – Martosi Rendezvényliget v Martovciach (Szent Imre Liget).

Už po deviatykrát sa mohli mladí ľudia s mentálnym postihnutím zúčastniť umeleckého tvorenia, tentokrát však formou päťdňového tábora. Výtvarné a kreatívne techniky ako batika, makramé, maľba na sklo, práca so studeným porcelánom či krajinárska fotografia a kyanotypia boli hlavnými témami podujatia. Spoločné tvorenie s členmi športového klubu Capoeira Komárno vnieslo do ich činností tak potrebnú inklúziu. Vzťahy medzi klientami zo ZPMP a „Capoeristami“ sa tvorili aj počas pravidelných tréningov capoeiry, ktoré im pomohol úspešne a hlavne ľudsky zvládnuť tréner Tomáš „Latinho“ Vu Thanh. Oživením tábora bola aj prednáška miestneho včelára Pavla Sedliaka, ktorý priblížil život včely medonosnej, proces spracovania včelích produktov, zaujímavosti z jej života, ale aj včelie produkty ako med, materskú kašičku, včelí peľ, vosk a propolis. Prednášku ukončila sladká ochutnávka miestnych medov. Päťdňový maratón kreativity, pohybu a spolunažívania vyvrcholil prezentáciou diel vzniknutých počas podujatia.

Viacdňový pobyt mimo domova a rodičov v zážitkovom ubytovaní martovských júrt bol pre klientov ZPMP skúškou samostatnosti a zodpovednosti. Kľúčovou v tomto prípade bola pracovná rehabilitácia, ktorá prebiehala mimo osvedčeného teritória mladých ľudí zo ZPMP a podporila rozvoj ich zručností. Našim cieľom bolo vniesť do každodenných stereotypov klientov nové zážitky, stretnutia, učiť sa jeden od druhého a stráviť spoločne voľný čas. Veríme, že tento druh podujatí prispel k ich osamostatňovaniu, nezávislejšiemu životu do primerane možnej miery.

ROS KN pripravilo počas horúceho leta projekt Kreatívne bez bariér IX. vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Reprízu výstavy, na ktorú vás srdečne pozývame, pripravíme pre verejnosť 10. novembra 2023 v priestoroch Domu Matice slovenskej v Komárne.

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");