Blog

Deti deťom 2023

 

Tradícia zborového spevu v našom meste trvá už mnoho desaťročí. Môžeme za to vďačiť obetavej práci dirigentov a pedagógov, ktorí svojím profesionálnym prístupom úspešne pestujú tento druh kultúrnej činnosti. Neustále rozširujú a obnovujú svoj repertoár a dokážu u detí vzbudiť záujem. Zborový spev má veľký vplyv na formovanie osobnosti dospievajúcich detí. Priestor na sebarealizáciu a porovnanie svojich speváckych kvalít umožnilo Regionálne osvetové stredisko v Komárne, ktoré uskutočnilo 11. mája 2023 okresnú súťažnú prehliadku detských a mládežníckych speváckych zborov Deti deťom 2023 v priestoroch Mestského kultúrneho strediska Béni Egressyho v Komárne. Na podujatí sa  zúčastnilo sedem speváckych zborov a predstavili sa dve stovky spevákov. Nesúťažne v úvode podujatia vystúpil Detský spevácky zbor Slniečko z Materskej školy na ul. Lodná z Komárna. Trojčlenná porota pracovala v zložení Silvia Szalayová – predseda poroty a Jozef Kazán, Mária Mišunová – členovia poroty.

 

Výsledková listina súťaže: 

Zlaté pásmo s pochvalou poroty – DSZ Schola Mariana malých
Zlaté pásmo – DSZ pri MsKSBE a ZŠ M. Jókaiho malých
Zlaté pásmo – DSZ Schola Mariana veľkých
Zlaté pásmo – DSZ pri MsKSBE a ZŠ M. Jókaiho veľkých
Strieborné pásmo – DSZ Úsmev pri ZŠ J. A. Komenského, Nesvady
Strieborné pásmo – DSZ Margarétky pri ZŠ J. A. Komenského, Komárno

Cena poroty za inšpiratívny hudobný sprievod – Nebojša Popić – dirigent DSZ Úsmev pri ZŠ J. A. Komenského, Nesvady.

 

Po súťažných vystúpeniach nasledovalo slávnostné vyhlásenie výsledkov a rozborový seminár pod vedením odbornej poroty, určený dirigentom a korepetítorom detských speváckych zborov, zameraný na konštruktívny rozhovor a detailný rozbor vystúpení. Porota vyslovila veľké uznanie dirigentom za vykonanú prácu.

document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");