Blog

Deň plný tanca

Pre amatérskych tanečníkov pôsobiacich v okrese Komárno pripravilo Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom 7. ročník COM-DANCE, ktorý bol príležitosťou na porovnanie ich umeleckej a technickej úrovne. Podujatím sme motivovali tanečníkov k tvorivej práci, choreografov k novej tvorbe. Účastníkom sme vytvorili priestor na vzájomnú konfrontáciu tvorivých prístupov a verejnosti predstavili šikovnosť a nadšenie pre tanec. Súťaž sa konala v priestoroch Mestského kultúrneho strediska Béni Egressyho – Egressy Béni Városi Művelődési Központ, Komárno 16. marca 2024. Hlavný partner Fond na podporu umenia podujatie finančne podporil.

Odborná porota v zložení predsedníčka poroty – Bibiána Lanczová, členovia poroty – Anna Alexandrovna Farkashová a Vladislav Šoltys  hodnotili 44 tanečných vystúpení, v ktorých sa predstavilo takmer 200 tanečníkov v šiestich vekových skupinách, od škôlkarov až po seniorov, a šiestich tanečných štýloch: Show choreografie, Open choreografie, Hip-hop a break dance choreografie, Scénické choreografie – Art dance, Tance iných národov, Mažoretky a roztlieskavačky. Súčasťou podujatia bol rozborový seminár, na ktorom odborná porota konzultovala výkony súťažiacich a tanečný workshop pod vedením Zuzany Banásovej. Okres Komárno na krajskej súťaži Tanečný kolotoč v Mestskej športovej hale v Nitre bude reprezentovať 19 najlepších choreografií. Všetkým súťažiacim budeme 22. apríla 2024 držať palce.

Hlavný partner Fond na podporu umenia súťaž podporil z verejných zdrojov

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");