Blog

Tánccal teli nap

A Komáromi járás amatőr táncosai számára a Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom a 7. évfolyam COM-DANCE elnevezésű rendezvénnyel lehetőséget nyújtott művészi és technikai színvonaluk összehasonlítására. Megvalósításával ösztönöztük őket az alkotói munkájukban, a koreográfusokat pedig az új kreációk megteremtésében. A résztvevőknek teret adtunk kreatív megközelítéseik összehasonlítására, a nyilvánosságnak pedig bemutattuk a rátermettséget és a tánc iránti lelkesedést. A versenyre 2024. március 16-án a komáromi Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho – Egressy Béni Városi Művelődési Központ helyiségeiben került sor. Nyilvános forrásokból támogatta a legfőbb partner, a Művészetet Támogató Alap.

A szakzsűri, elnökként Lanczová Bibiána, tagként Farkashová Anna Alexandrovna és Šoltys Vladislav közel 200 előadó 44 fellépését értékelte, az óvodásoktól egészen a szépkorúakat magába foglaló 6 korcsoport és hat táncstílus szerint: show koreográfiák, nyitott koreográfiák, hip-hop és break dance koreográfiák, látvány koreográfiák – Art dance, más nemzetek tánca, mazsorettek és a szurkoló tánc. A megmérettetés részét képezte az elemző szeminárium, melyen az ítészek megbeszélték a versenyzők teljesítményeit, továbbá a Banásová Zuzana által vezetett táncműhely. Járásunkat a Táncos körhinta elnevezésű, a nyitrai Városi Sportcsarnokban zajló megyei fordulón a 19 legjobb koreográfia képviseli, így 2024. április 22-én szurkolunk minden továbbjutónak.

Nyilvános forrásokból támogatta a legfőbb partner, a Művészetet Támogató Alap

Mačicová Jana
a művészet, a fényképészet, a film, a kreatív műhelyek, klubok és szakkörök és a marginalizált csoportok metodikusa
promóciós munkák

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");