Blog

V Komárňanskej pevnosti vznikla provizórna tmavá komora

V rámci Dní Európskeho kultúrneho dedičstva Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo pre amatérskych fotografov nezvyčajný workshop. Z Levíc k nám 30. septembra pricestoval Jozef Kucej, odborník na Cameru obscuru. Predstavil a názorne ukázal ako táto malá krabička funguje. Je to v princípe schránka  s otvorom na jednej strane.

Aj na našom workshope svetlo z vonkajšej scény po prechode otvorom dopadlo na protiľahlú stranu. Premietalo sa na svetlo-citlivý pozitívny papier, takže po jeho spracovaní v tmavej komore, ktorú sme si v Komárňanskej pevnosti provizórne vytvorili, vznikla fotografia, ktorá je vždy zrkadlovo a aj hore nohami otočená.

Skúsiť si túto najstaršiu fotografickú techniku bolo pre účastníkov nesmierne inšpirujúce. Všetci si Cameru obscuru vyskúšali a vytvorili fotografie s nádychom nostalgie a starých čias. Porovnali možnosti tvorby v minulosti s dnešnými vymoženosťami moderného sveta. Uznali, že minulosť vo fotografii bola oveľa náročnejšia na technické znalosti a trpezlivosť, ale o to viac prekvapivá a radostná pri vyvolávaní samotných snímok. Vďaka erudovanému lektorovi a jeho prístupu k priebehu workshopu bola naša fotosobota úspešná. Pokračovať podobných kreatívnych aktivitách plánujeme aj v budúcich projektoch.

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");