Viac o mieste konania

info@zspohranicna.sk
035 / 7701 793
Pohraničná 9, 945 01 Komárno
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");