P O K L A D Ň A

PONDELOK     09:00 – 11:30        12:30 – 16:00

UTOROK            09:00 – 11:30        12:30 – 16:00

STREDA            09:00 – 11:30        12:30 – 16:00

ŠTVRTOK          09:00 – 11:30        12:30 – 16:00

PIATOK             09:00 – 11:30        12:30 – 16:00

Viac o mieste konania

+421 35 771 35 50
Hradná 1, 945 01 Komárno
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");