Blog  Uncategorized @sk

A tí naši muzikanti fidlikanti

Na ľudovú nôtu sa hralo spievalo 27. marca 2024 v priestoroch Domu kultúry Hurbanovo na Nám. Dr. M. Thege Konkolyho na súťažnej prehliadke Vidiečanova Habovka 2024. Organizátorom regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí bolo Regionálne osvetové stredisko – Regionális Művelődési Központ, Komárom. Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR.

V úvode nesúťažne vystúpil Vajk István Katona, účastník Vidiečanovej Habovky 2023, ktorý na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke hudobného folklóru dospelých v kategórii sólista inštrumentalista získal strieborné pásmo. Hrou na nineru priblížil Tance z Martoviec. Na podujatí súťažilo v kategórii Sólisti speváci, spevácke duá 5 speváčok a v kategórii Ľudové hudby o postup bojoval jeden kolektív. Účinkujúci svojou prezentáciou ponúkli návštevníkom zaujímavý repertoár ľudovej hudby a neopakovateľný umelecký zážitok. Interpretáciu hudobného folklóru hodnotila odborná porota v zložení: predsedníčka PhDr. Hana Kyseľová a členovia –  Mgr. Peter Obuch, PhD., István Katona. Na základe jej rozhodnutia postupujú na krajskú súťaž Rita Cserge, ktorá v kategórii Sólisti speváci, spevácke duá získala zlaté pásmo s priamym postupom a citarová ľudová hudba Mákvirágok , ktorej v kategórii Ľudové hudby porota tiež udelila zlaté pásmo s priamym postupom. Dôležitou súčasťou podujatia bol rozborový seminár v jednotlivých súťažných kategóriách. Porota vyzdvihla pozitíva interpretov hudobného folklóru a zároveň im poskytla odborné rady, aby ich usmernila v budúcej činnosti i pri príprave na krajské kolo. Vedúcim pedagógom odporučila zamerať sa pri práci na dramaturgiu programového čísla a použitie domáceho repertoáru. Zároveň im priblížila zdroje, z ktorých môžu vhodný materiál prípadne čerpať.

Podujatie sme obohatili sprievodným programom – Tvorivými dielňami ľudových remesiel. Všetci účastníci sa s tradičnými remeslami našich predkov mali možnosť nie len oboznámiť, ale zároveň si ich aj vyskúšať.

Blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a postupujúcim držíme palce na krajskej súťaži, ktorá sa uskutoční 26. apríla 2024 v Kultúrnom dome v Ludaniciach.

Finančne podporil

Tamara Bátorová
metodik pre folklór a regionálnu tradičnú kultúru
administratívny pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648

E-mail:
tamara.batorova@ros-komarno.sk
batorova.osveta@gmail.com

document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");