Obsah je chránený heslom. Pre zobrazenie zadajte vaše heslo:

document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");