Platnosť podujatia uplynula

Druhá časť workshopu Žurnalistické tvorivé písanie pre pracovníkov v kultúre.

Lektorka: PhDr. Vlasta Hochelová, PhD

Mgr. Viera Vlčková

riaditeľka ROS Komárno

035/ 760 3783
0918 940 649

riaditel@ros-komarno.sk
osveta.komarno@gmail.com

Značky:

Podrobnosti

6. decembra 2021 0:00
31. decembra 2021 23:00