Prebiehajúce podujatie

Žurnalistické tvorivé písanie pre pracovníkov v kultúre v rámci týždňa celoživotného učenia.

Lektorka: PhDr. Vlasta Hochelová, PhD

Mgr. Viera Vlčková

riaditeľka ROS Komárno

035/ 760 3783
0918 940 649

riaditel@ros-komarno.sk
osveta.komarno@gmail.com

Značky:

Podrobnosti

16. novembra 2021 11:06
30. novembra 2021 11:06