Platnosť podujatia uplynula

S finančnou podporou Úradu vlády SR realizovalo Regionálne osvetové stredisko v Komárne projekt Znie pieseň nad Dunajom, 21. mája 2016 v Bad Deutsch – Altenburgu v Rakúsku. Viedenské kultúrne občianske združenie „Európa – Club“ a Medzinárodná Dunajská Filharmónia, taktiež so sídlom vo Viedni, pozvali ZSZ CONCORDIA /Komárno/ na slávnostné vystúpenie v Marienkirche – kostol bol postavený r. 1028.

Slávnostné podujatie sa uskutočnilo za prítomnosti významných zástupcov susedných krajín Rakúska, Slovenska a Maďarska z oblasti kultúry, náboženstva a verejného života. Jeho cieľom bolo prehĺbenie družobných vzťahov, upevňovanie kontaktov, hľadanie inšpirácie a prezentácia domáceho umenia v zahraničí.

Na podujatí sa predstavili:

Internationále Donauphilharmonie, Harmonia Classica, Concordia Choor Komárno, Vig Margit, Gábor Varga, Ulrich Manafi, Gunda Veleba, Andreas Schodterer a Wolfgang Danzmayr.

O podujatí informovala aj televízia ORF.

Podujatie bolo určené pre širokú verejnosť, milovníkov zborového i chrámového spevu a malo kultúrno-spoločenský význam.

Podrobnosti

21. mája 2016 0:00
21. mája 2016 0:00