Platnosť podujatia uplynula

Dňa 2.9.2015 Regionálne osvetové stredisko v Komárne zorganizovalo okresný výber na krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže Zlatý veniec 2015, ktoré sa uskutoční 26.9.2015 v Topoľčanoch. Odborná porota na krajské kolo odporučila dva spevácke zbory.

Postupujúci:

Zmiešaný spevácky zbor Concordia z Komárna pôsobiaci pri MsKS v Komárne

Ženský spevácky zbor Kantantína z Komárna pôsobiaci pri MsKS v Komárne

Značky:

Podrobnosti

2. septembra 2015 0:00
2. septembra 2015 0:00