Táto udalosť je už neaktuálna

V celoštátnom kole medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku Žitnoostrovské pastelky bol ocenený Tibor Soós z Komárna. Slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční 15. mája 2015 v Galérii Žitnoostrovského Múzea v Dunajskej Strede.

 

Srdečne gratulujeme!

 

Žitnoostrovské pastelky 2015 – výsledky regionálneho kola

 

Žitnoostrovské pastelky 2015 je medzinárodná súťaž výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku. Do regionálneho kola sa prihlásilo 37 autorov so 69 výtvarnými prácami z 8 komárňanských materských škôl. V Centre voľného času 2.12. 2014 odborná porota vybrala 42 prác do celoštátneho kola v Dunajskej Strede. Vysoko vyzdvihla kreativitu detí a ocenila 5 najlepších prác.

 

Hlavná cena

Lucia Demáčková z MŠ Eötvösova 64 v Komárne

 

 

Ocenené práce

     

Emília Szűcs z MŠ Eötvösova 64 v Komárne              Ester Makovníková  z MŠ Mederčská 38 v Komárne

 

 

      

Arnold Hôlka z MŠ Eötvösova 64 v Komárne               Adrián Hôlka z MŠ Eötvösova 64 v Komárne 

 

Všetkým oceneným a postupujúcim srdečne gratulujeme!

 

Zoznam postupujúcich a ocenení

Detaily podujatia

15. mája 2015 0:00
15. mája 2015 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");