Táto udalosť je už neaktuálna

XXIX. Slovenský festival poézie Beniakove Chynorany 2022

Na XXIX. Slovenskom festivale poézie Beniakove Chynorany – výberovom kole pre Nitriansky a Trenčiansky kraj, ktorý sa konal 16. novembra 2022 v Pamätnej izbe Valentína Beniaka v Chynoranoch, získala v 1. kategórii 2. miesto recitátorka Petra BUJDOŠOVÁ.

Odborná porota navrhla recitátorku na postup do celoslovenskej súťaže XXIX. Slovenskom festivale poézie Beniakove Chynorany.

 

Srdečne blahoželáme!

Značky:

Detaily podujatia

21. novembra 2022 14:52
30. novembra 2022 14:52
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");