Táto udalosť je už neaktuálna

XX. ročník Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávností v Dulovciach

 

Začiatkom júla 1. – 2. 7. 2016 Obec Dulovce, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí so spoluorganizátormi Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne, ZŠ Dulovce a s finančnou podporou Fondu na podporu umenia, usporiadali pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Doc. Ing. Milana Belicu, PhD. jubilejný XX. ročník festivalu Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti v Dulovciach. Slávnosti sústreďujú okolo seba milovníkov folklóru z domova i zo zahraničia a stali sa živým dôkazom vplyvu ľudového tanca, ako jedného z najosobitejších fenoménov ľudovej kultúry, aj v  malej dedinke dovtedy bez hlbších folklórnych tradícií. Festival celých 20 rokov nesie v sebe hlbokú úctu k dedičstvu predkov, nezabudnuteľné zážitky pre účinkujúcich, divákov a návštevníkov. A práve folklór, zvyky a obyčaje v umeleckom kontexte navzájom zbližujú, spoločensky i kultúrne obohacujú národy a národnosti spolunažívajúce na jednom území, čo sa v plnej miere prejavuje v Dulovciach a okolí. Spoločne už na slávnostiach vystúpilo 8550 detí, z toho 2477 detí zahraničných Slovákov. Za 20 rokov navštívilo Dulovce 228 detských folklórnych súborov, z toho 76 folklórnych súborov Slovákov zo sveta a to: Česká republika, Chorvátsko, Kanada, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Srbsko a Čierna Hora, Ukrajina, USA. Domáce súbory boli zastúpené z celého Slovenska.

 

Na jubilejnom XX. ročníku, pod režisérskou taktovkou Mgr. art. Martina Urbana, PhD., vystúpili:

 • DFS Lúčik, Dulovce
 • DFS Rosnička, Hurbanovo
 • DFS Matičiarik, Banská Bystrica
 • DFS Čečinka, Bratislava
 • DFS Dunajíček, Komárno
 • Slovenský kultúrno – umelecký spolok „Ivan Brník Slovák“, Jelisavac, Chorvátsko
 • Mládežnícky folklórny spolok Sálašan, Nadlak, Rumunsko
 • DFS Holubička z Padiny, Srbsko
 • DFS Limborka, Praha, Česká republika
 • Orchestrík Základnej školy Jána Kollára, Selenča, Srbsko
 • Folklórny súbor Domovina, Windsor, Kanada

 

Počas tohto jubilejného ročníka generálna riaditeľka NOC v Bratislave udelila POCTU Národného osvetového centra dvom zakladajúcim organizátorkám slávností:

Márii Kataríne Hrkľovej za významný podiel na založení Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávnosti a za podporu kultúry zahraničných Slovákov a jej prezentáciu na Slovensku.

Márii Rusňákovej za dlhoročné úspešné vedenie Detského folklórneho súboru Lúčik v Dulovciach a prehlbovanie vzťahu detí k folklóru a ku kultúrnemu dedičstvu i za významný podiel na založení Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávností.

 

     

 

FOTOGALÉRIA

Značky:

Detaily podujatia

1. júla 2016 0:00
2. júla 2016 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");