Táto udalosť je už neaktuálna

ROS v Komárne organizovalo v mesciacoch apríl – október 2017 cyklický vzdelávací workshop Umelecký prednes od A po Z. Podujatie sa realizovalo v rámci metodickej pomoci pre pedagógov slovenského jazyka a literatúry ZŠ, SŠ, ZUŠ, centier voľného času (CVČ) a ďalších subjektov vzdelávacej, kultúrnej a umeleckej činnosti detí, mládeže a dospelých okresu Komárno, ktorí sa venujú detskému a umeleckému prednesu, jednotlivcom a kolektívom v oblasti recitácie kolektívov.

Kurz bol ukončený osvedčením o jeho absolvovaní.

 

Termíny stretnutia20. 4., 17. 5., 12. 6., 19. 9., 11. 10. 2017, 08:00 – 16:00 hod.

Lektor: Mgr. Eliška Sadíleková

Miesto konania: Základná škola Pohraničná, Ul. pohraničná 9, Komárno

Účastnícky poplatok: 25€/osoba

 

Workshop z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je zároveň aj hlavným partnerom podujatia.

Značky:

Detaily podujatia

20. apríla 2017 0:00
11. októbra 2017 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");